aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia inżynieryjno-techniczne - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201432 188
rok 201536 278
rok 201635 600
rok 201734 717
rok 201831 535
rok 201929 671
rok 202027 375
rok 202127 311
Liczba absolwentów
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,0%
absolwenci z roku 201677,6%
absolwenci z roku 201775,8%
absolwenci z roku 201874,0%
absolwenci z roku 201972,7%
absolwenci z roku 202072,6%
absolwenci z roku 202169,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,9%58,6%
absolwenci z roku 201675,2%60,2%
absolwenci z roku 201774,0%59,0%
absolwenci z roku 201872,2%57,1%
absolwenci z roku 201970,6%53,3%
absolwenci z roku 202070,5%48,2%
absolwenci z roku 202167,7%29,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,1%4,5%3,6%3,0%2,6%2,5%2,8%2,2%
w II roku4,8%4,6%3,6%3,1%2,9%3,3%2,4%
w III roku5,0%4,3%3,5%3,4%4,0%3,1%
w IV roku3,0%2,7%2,6%3,3%2,6%
w V roku2,3%2,2%2,7%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,450,430,440,450,470,470,38
w II roku0,480,540,500,500,540,540,42
w III roku0,640,660,630,680,710,57
w IV roku0,500,500,540,620,51
w V roku0,460,450,500,45
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,5716,95
absolwenci z roku 201513,0215,81
absolwenci z roku 201613,0315,38
absolwenci z roku 201711,8814,42
absolwenci z roku 201810,9113,21
absolwenci z roku 201910,2612,19
absolwenci z roku 20209,3610,46
absolwenci z roku 20216,286,95
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201448,1%38,0%4,5%
abs. z roku 201549,3%40,6%4,2%
abs. z roku 201648,4%40,9%4,0%
abs. z roku 201753,2%45,0%4,4%
abs. z roku 201856,5%47,1%4,4%
abs. z roku 201957,7%47,8%4,9%
abs. z roku 202055,8%47,0%4,7%
abs. z roku 202159,7%50,1%5,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca35,0%36,6%36,3%39,9%43,0%44,8%43,1%46,9%
umowa o pracę27,7%29,9%30,2%33,4%36,4%37,8%36,6%39,7%
samo­zatrudnienie3,2%3,0%2,8%3,1%3,1%3,6%3,4%3,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 115 zł2 273 zł2 450 zł2 720 zł3 016 zł3 295 zł3 485 zł3 856 zł
w II roku2 694 zł2 867 zł3 138 zł3 530 zł3 823 zł4 006 zł4 564 zł
w III roku3 436 zł3 732 zł4 124 zł4 484 zł4 690 zł5 198 zł
w IV roku4 214 zł4 582 zł4 950 zł5 189 zł5 764 zł
w V roku4 996 zł5 295 zł5 544 zł6 179 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 376 zł2 499 zł2 681 zł2 953 zł3 295 zł3 614 zł3 800 zł4 206 zł
w II roku2 902 zł3 053 zł3 327 zł3 740 zł4 040 zł4 226 zł4 805 zł
w III roku3 582 zł3 870 zł4 254 zł4 644 zł4 847 zł5 352 zł
w IV roku4 320 zł4 672 zł5 063 zł5 323 zł5 886 zł
w V roku5 085 zł5 379 zł5 647 zł6 300 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,580,600,620,640,670,680,660,66
w II roku0,710,720,740,780,780,760,78
w III roku0,860,890,910,920,890,90
w IV roku0,991,021,020,991,00
w V roku1,101,091,061,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności