aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia inżynieryjno-techniczne - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201432 297
rok 201536 357
rok 201635 487
rok 201734 735
rok 201831 688
rok 201929 840
rok 202027 513
rok 202127 421
rok 202226 083
Liczba absolwentów
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,9%
absolwenci z roku 201677,5%
absolwenci z roku 201775,7%
absolwenci z roku 201873,9%
absolwenci z roku 201972,8%
absolwenci z roku 202073,3%
absolwenci z roku 202170,9%
absolwenci z roku 202269,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,9%58,5%
absolwenci z roku 201675,1%60,1%
absolwenci z roku 201773,9%58,9%
absolwenci z roku 201872,1%57,6%
absolwenci z roku 201970,8%55,3%
absolwenci z roku 202071,2%54,2%
absolwenci z roku 202169,0%47,8%
absolwenci z roku 202266,9%29,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,1%4,5%3,6%3,0%2,6%2,6%2,7%2,2%1,9%
w II roku4,8%4,6%3,6%3,1%2,9%3,3%2,4%2,3%
w III roku5,0%4,2%3,5%3,4%4,0%3,1%2,5%
w IV roku3,0%2,7%2,6%3,3%2,6%2,2%
w V roku2,3%2,2%2,7%2,3%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,450,430,450,450,470,460,380,36
w II roku0,480,540,500,500,540,540,420,44
w III roku0,640,650,630,670,710,560,51
w IV roku0,500,500,540,620,510,46
w V roku0,450,450,500,450,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,4816,86
absolwenci z roku 201512,9515,76
absolwenci z roku 201612,9615,30
absolwenci z roku 201711,8414,37
absolwenci z roku 201811,0213,72
absolwenci z roku 201910,6412,93
absolwenci z roku 202010,4612,01
absolwenci z roku 20218,509,79
absolwenci z roku 20226,026,65
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201448,4%38,2%4,4%
abs. z roku 201549,5%40,8%4,2%
abs. z roku 201648,6%41,1%4,0%
abs. z roku 201753,4%45,2%4,4%
abs. z roku 201857,1%47,7%4,5%
abs. z roku 201957,9%48,1%4,9%
abs. z roku 202055,7%46,9%4,7%
abs. z roku 202159,9%50,3%5,2%
abs. z roku 202259,6%50,4%5,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca35,1%36,8%36,5%40,1%43,6%45,0%43,0%47,1%48,1%
umowa o pracę27,9%30,0%30,3%33,6%37,0%37,9%36,6%39,9%40,7%
samo­zatrudnienie3,2%3,1%2,8%3,1%3,2%3,7%3,4%3,9%4,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 113 zł2 277 zł2 454 zł2 725 zł3 026 zł3 302 zł3 470 zł3 843 zł4 515 zł
w II roku2 692 zł2 872 zł3 144 zł3 530 zł3 834 zł4 012 zł4 554 zł5 163 zł
w III roku3 437 zł3 736 zł4 129 zł4 485 zł4 700 zł5 208 zł6 075 zł
w IV roku4 214 zł4 579 zł4 955 zł5 188 zł5 769 zł6 610 zł
w V roku4 992 zł5 291 zł5 547 zł6 175 zł7 079 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 373 zł2 501 zł2 683 zł2 956 zł3 299 zł3 624 zł3 782 zł4 195 zł4 916 zł
w II roku2 899 zł3 057 zł3 330 zł3 741 zł4 053 zł4 234 zł4 790 zł5 442 zł
w III roku3 579 zł3 870 zł4 257 zł4 642 zł4 858 zł5 363 zł6 265 zł
w IV roku4 316 zł4 668 zł5 066 zł5 320 zł5 884 zł6 754 zł
w V roku5 079 zł5 372 zł5 646 zł6 294 zł7 196 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy inżynieryjno-techniczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,580,600,620,640,670,680,660,660,69
w II roku0,710,720,740,780,790,760,780,79
w III roku0,860,890,910,920,900,900,93
w IV roku0,991,011,020,981,001,02
w V roku1,101,091,061,061,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
inżynieryjno-techniczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności