aplikacja Matura google play app store

Automatyka i robotyka

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 793
rok 20151 926
rok 20161 839
rok 20172 151
rok 20182 053
rok 20191 831
rok 20201 814
rok 20211 780
Liczba absolwentów
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,6%
absolwenci z roku 201683,4%
absolwenci z roku 201777,5%
absolwenci z roku 201880,1%
absolwenci z roku 201975,4%
absolwenci z roku 202075,4%
absolwenci z roku 202169,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,0%62,2%
absolwenci z roku 201681,4%61,2%
absolwenci z roku 201775,0%57,3%
absolwenci z roku 201878,7%58,9%
absolwenci z roku 201973,9%55,8%
absolwenci z roku 202074,1%52,3%
absolwenci z roku 202167,7%35,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,0%2,4%2,1%1,5%1,6%1,9%1,9%1,5%
w II roku1,8%1,9%2,0%1,2%1,6%2,0%1,5%
w III roku1,8%1,9%1,9%1,5%3,0%1,9%
w IV roku1,2%1,3%1,4%1,8%1,8%
w V roku1,2%1,1%1,4%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,170,250,260,270,250,350,340,26
w II roku0,180,230,300,230,340,330,28
w III roku0,240,330,450,340,550,37
w IV roku0,200,230,410,390,34
w V roku0,260,260,360,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,6115,73
absolwenci z roku 201512,6114,16
absolwenci z roku 201613,1914,34
absolwenci z roku 201711,1113,00
absolwenci z roku 201811,4012,85
absolwenci z roku 20199,3310,45
absolwenci z roku 20209,9810,78
absolwenci z roku 20216,697,19
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,2%36,1%3,1%
abs. z roku 201549,3%42,1%2,8%
abs. z roku 201646,6%41,0%2,8%
abs. z roku 201754,5%47,6%4,0%
abs. z roku 201855,6%48,2%4,9%
abs. z roku 201963,4%55,4%4,3%
abs. z roku 202055,1%47,5%4,1%
abs. z roku 202161,3%54,6%4,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca31,1%35,3%34,1%42,5%42,5%50,1%42,7%49,1%
umowa o pracę26,2%31,0%29,9%36,9%37,7%44,8%37,7%43,3%
samo­zatrudnienie2,0%2,0%1,8%2,9%2,9%3,1%2,8%3,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 592 zł2 814 zł3 116 zł3 763 zł3 747 zł4 293 zł4 372 zł4 773 zł
w II roku3 483 zł3 776 zł4 182 zł4 954 zł4 898 zł5 172 zł5 781 zł
w III roku4 671 zł5 085 zł5 542 zł6 362 zł6 061 zł6 881 zł
w IV roku5 857 zł6 405 zł6 713 zł7 246 zł7 472 zł
w V roku7 066 zł7 401 zł7 380 zł8 727 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 915 zł3 055 zł3 327 zł3 994 zł3 998 zł4 579 zł4 824 zł5 084 zł
w II roku3 636 zł3 893 zł4 273 zł5 110 zł5 081 zł5 367 zł6 027 zł
w III roku4 756 zł5 135 zł5 626 zł6 503 zł6 215 zł6 953 zł
w IV roku5 945 zł6 356 zł6 764 zł7 381 zł7 607 zł
w V roku7 088 zł7 376 zł7 453 zł8 893 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,700,740,770,880,830,880,830,83
w II roku0,910,940,981,081,000,980,99
w III roku1,171,201,221,301,151,19
w IV roku1,381,411,371,371,28
w V roku1,541,511,391,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności