aplikacja Matura google play app store

Technologia drewna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014106
rok 2015151
rok 2016110
rok 2017120
rok 2018147
rok 2019122
rok 202092
rok 2021112
rok 202294
Liczba absolwentów
Technologia drewna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,5%
absolwenci z roku 201684,5%
absolwenci z roku 201770,8%
absolwenci z roku 201860,6%
absolwenci z roku 201965,6%
absolwenci z roku 202059,8%
absolwenci z roku 202151,8%
absolwenci z roku 202253,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,9%47,0%
absolwenci z roku 201683,6%54,5%
absolwenci z roku 201770,0%44,2%
absolwenci z roku 201859,2%34,7%
absolwenci z roku 201965,6%40,2%
absolwenci z roku 202059,8%44,6%
absolwenci z roku 202149,1%32,1%
absolwenci z roku 202251,1%18,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,1%5,2%3,0%3,2%2,1%2,7%3,3%2,2%1,2%
w II roku3,7%4,1%2,2%3,5%1,6%2,1%3,5%1,9%
w III roku5,0%5,1%4,5%3,6%1,8%2,8%2,7%
w IV roku2,8%3,1%5,3%4,4%1,3%1,5%
w V roku4,9%2,6%5,2%4,0%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Technologia drewna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,580,380,470,550,690,990,250,21
w II roku0,790,510,400,550,420,280,870,36
w III roku1,190,990,820,650,470,620,48
w IV roku0,441,001,680,940,530,56
w V roku1,391,301,171,150,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Technologia drewna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,5814,83
absolwenci z roku 201511,9113,82
absolwenci z roku 201614,1115,91
absolwenci z roku 20179,8814,93
absolwenci z roku 20186,2911,90
absolwenci z roku 20197,0510,91
absolwenci z roku 20208,779,92
absolwenci z roku 20216,198,09
absolwenci z roku 20223,744,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Technologia drewna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Technologia drewna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,9%45,3%5,7%
abs. z roku 201555,0%47,0%6,6%
abs. z roku 201641,8%37,3%1,8%
abs. z roku 201762,5%39,2%8,3%
abs. z roku 201876,2%50,4%7,5%
abs. z roku 201975,4%59,0%6,6%
abs. z roku 202058,7%48,9%8,7%
abs. z roku 202171,4%61,6%13,4%
abs. z roku 202274,5%62,8%8,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca38,7%39,7%26,3%39,5%54,1%55,0%46,3%59,8%66,8%
umowa o pracę33,9%32,7%23,6%27,0%39,2%46,7%37,8%47,7%54,3%
samo­zatrudnienie3,5%5,1%1,1%5,5%6,1%4,5%6,6%10,9%7,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologia drewna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 405 zł2 436 zł2 226 zł2 260 zł2 918 zł3 216 zł3 487 zł3 729 zł5 043 zł
w II roku2 766 zł3 072 zł2 680 zł2 666 zł3 693 zł4 034 zł4 238 zł4 810 zł
w III roku3 443 zł3 558 zł3 900 zł3 478 zł4 486 zł4 977 zł5 329 zł
w IV roku4 066 zł4 361 zł4 560 zł4 019 zł5 316 zł6 126 zł
w V roku4 346 zł4 808 zł4 821 zł4 749 zł6 382 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Technologia drewna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 521 zł2 573 zł2 361 zł2 660 zł3 454 zł3 668 zł3 788 zł3 830 zł5 245 zł
w II roku2 888 zł3 252 zł2 942 zł2 887 zł3 869 zł4 384 zł4 356 zł4 986 zł
w III roku3 609 zł3 763 zł4 027 zł3 692 zł4 556 zł5 099 zł5 399 zł
w IV roku4 064 zł4 495 zł4 649 zł4 238 zł5 493 zł6 189 zł
w V roku4 459 zł4 888 zł4 902 zł5 093 zł6 613 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Technologia drewna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia drewna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,640,640,550,490,620,650,640,650,76
w II roku0,690,780,630,580,740,750,730,75
w III roku0,830,850,860,710,830,850,82
w IV roku0,920,970,940,760,900,92
w V roku0,920,990,920,790,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Technologia drewna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Technologia drewna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności