aplikacja Matura google play app store

Elektronika i telekomunikacja

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 068
rok 20151 168
rok 20161 001
rok 2017903
rok 2018854
rok 2019734
rok 2020682
rok 2021656
Liczba absolwentów
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,9%
absolwenci z roku 201681,5%
absolwenci z roku 201778,2%
absolwenci z roku 201872,1%
absolwenci z roku 201970,9%
absolwenci z roku 202069,3%
absolwenci z roku 202172,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,5%51,2%
absolwenci z roku 201679,9%58,8%
absolwenci z roku 201776,3%53,4%
absolwenci z roku 201870,4%48,1%
absolwenci z roku 201969,1%44,2%
absolwenci z roku 202067,7%37,5%
absolwenci z roku 202170,3%31,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,5%3,2%2,0%2,6%1,8%2,1%2,9%1,3%
w II roku2,3%1,9%1,6%2,1%1,8%2,3%1,6%
w III roku1,8%2,2%1,4%1,6%1,7%1,5%
w IV roku0,9%1,4%1,0%2,1%1,6%
w V roku0,6%1,3%1,1%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,280,390,220,370,350,350,460,20
w II roku0,240,250,220,430,360,400,26
w III roku0,240,380,250,330,340,27
w IV roku0,130,250,200,350,42
w V roku0,100,330,210,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,6316,14
absolwenci z roku 201511,3413,10
absolwenci z roku 201611,7113,41
absolwenci z roku 201710,5012,57
absolwenci z roku 20188,7411,16
absolwenci z roku 20197,849,07
absolwenci z roku 20208,299,22
absolwenci z roku 20216,606,98
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,5%39,8%4,1%
abs. z roku 201554,9%46,4%3,7%
abs. z roku 201651,9%46,2%4,8%
abs. z roku 201760,9%51,5%7,5%
abs. z roku 201867,5%54,3%6,7%
abs. z roku 201968,1%59,7%7,2%
abs. z roku 202062,0%54,7%5,8%
abs. z roku 202161,0%52,4%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca33,1%40,7%39,1%46,3%52,4%56,1%49,8%47,9%
umowa o pracę27,8%35,2%34,3%37,7%44,2%48,8%43,0%41,5%
samo­zatrudnienie3,0%2,3%2,6%5,6%4,8%5,2%4,4%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 851 zł3 076 zł3 571 zł3 592 zł4 164 zł4 549 zł4 723 zł4 751 zł
w II roku3 609 zł4 095 zł4 423 zł4 739 zł5 479 zł5 597 zł6 264 zł
w III roku4 631 zł5 152 zł5 934 zł6 172 zł6 559 zł7 104 zł
w IV roku5 720 zł6 351 zł7 273 zł7 093 zł7 964 zł
w V roku6 862 zł7 421 zł8 257 zł8 385 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 095 zł3 355 zł3 830 zł3 820 zł4 523 zł4 886 zł5 035 zł5 159 zł
w II roku3 856 zł4 236 zł4 614 zł4 985 zł5 668 zł5 822 zł6 478 zł
w III roku4 776 zł5 303 zł6 062 zł6 367 zł6 693 zł7 246 zł
w IV roku5 798 zł6 483 zł7 326 zł7 234 zł8 049 zł
w V roku6 942 zł7 597 zł8 327 zł8 495 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,760,810,880,820,900,920,870,80
w II roku0,941,031,041,031,111,051,06
w III roku1,161,221,311,261,231,21
w IV roku1,351,391,491,341,36
w V roku1,511,511,571,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Elektronika i telekomunikacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności