aplikacja Matura google play app store

Inżynieria chemiczna i procesowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014214
rok 2015236
rok 2016301
rok 2017299
rok 2018303
rok 2019263
rok 2020275
rok 2021237
Liczba absolwentów
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,0%
absolwenci z roku 201690,5%
absolwenci z roku 201794,0%
absolwenci z roku 201890,8%
absolwenci z roku 201995,1%
absolwenci z roku 202093,8%
absolwenci z roku 202189,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,0%79,2%
absolwenci z roku 201688,2%79,3%
absolwenci z roku 201793,0%79,6%
absolwenci z roku 201888,8%78,2%
absolwenci z roku 201990,9%78,0%
absolwenci z roku 202092,0%76,7%
absolwenci z roku 202189,0%57,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,8%1,4%1,6%1,1%1,6%0,5%0,5%0,4%
w II roku2,2%6,0%2,2%3,8%3,3%2,5%1,8%
w III roku3,1%3,6%2,0%3,3%3,6%1,6%
w IV roku1,3%2,1%1,7%4,0%2,7%
w V roku0,7%1,1%2,6%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,220,140,180,150,310,060,100,07
w II roku0,220,620,290,610,610,450,32
w III roku0,450,500,250,640,710,30
w IV roku0,280,470,390,800,55
w V roku0,170,230,460,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,7921,23
absolwenci z roku 201516,5518,77
absolwenci z roku 201616,5719,18
absolwenci z roku 201715,7718,82
absolwenci z roku 201815,5518,28
absolwenci z roku 201914,2115,70
absolwenci z roku 202014,4915,86
absolwenci z roku 202110,7510,87
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,7%23,8%0,5%
abs. z roku 201531,3%27,5%0,4%
abs. z roku 201630,5%27,3%0,7%
abs. z roku 201736,8%31,4%1,4%
abs. z roku 201839,6%31,0%3,0%
abs. z roku 201939,9%35,3%0,4%
abs. z roku 202032,7%28,0%1,5%
abs. z roku 202139,7%38,0%0,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca18,1%18,6%19,1%23,7%22,0%24,8%21,0%27,1%
umowa o pracę13,6%14,9%16,0%19,5%17,2%22,0%18,0%24,2%
samo­zatrudnienie0,1%0,3%0,4%0,7%1,9%0,1%1,1%0,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 634 zł2 172 zł2 263 zł2 120 zł2 242 zł2 695 zł3 028 zł3 847 zł
w II roku2 251 zł2 779 zł2 849 zł2 967 zł3 433 zł3 618 zł4 063 zł
w III roku3 417 zł3 947 zł3 990 zł4 229 zł4 623 zł5 248 zł
w IV roku4 400 zł4 939 zł4 853 zł4 847 zł5 544 zł
w V roku5 013 zł5 714 zł5 535 zł5 603 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 992 zł2 427 zł2 380 zł2 429 zł2 350 zł2 988 zł3 281 zł3 899 zł
w II roku2 495 zł2 947 zł3 118 zł3 216 zł3 765 zł3 890 zł4 381 zł
w III roku3 576 zł4 126 zł4 099 zł4 356 zł4 774 zł5 439 zł
w IV roku4 514 zł4 997 zł5 030 zł5 077 zł5 641 zł
w V roku5 114 zł5 727 zł5 629 zł5 908 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,540,560,500,490,550,540,64
w II roku0,580,660,670,660,700,680,69
w III roku0,850,910,880,890,870,90
w IV roku1,021,060,990,930,94
w V roku1,091,141,030,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności