aplikacja Matura google play app store

Architektura krajobrazu

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014890
rok 2015801
rok 2016766
rok 2017506
rok 2018390
rok 2019327
rok 2020317
rok 2021342
rok 2022292
Liczba absolwentów
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,5%
absolwenci z roku 201676,9%
absolwenci z roku 201781,6%
absolwenci z roku 201879,2%
absolwenci z roku 201972,2%
absolwenci z roku 202073,5%
absolwenci z roku 202169,0%
absolwenci z roku 202276,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,5%57,8%
absolwenci z roku 201671,9%57,3%
absolwenci z roku 201779,8%66,2%
absolwenci z roku 201875,1%59,7%
absolwenci z roku 201969,4%57,5%
absolwenci z roku 202070,0%52,0%
absolwenci z roku 202165,5%46,5%
absolwenci z roku 202273,6%44,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,4%6,7%5,0%4,0%5,2%4,0%4,0%2,7%2,5%
w II roku8,5%6,4%7,7%6,2%7,3%7,1%5,4%5,2%
w III roku11,4%9,6%7,9%8,3%12,9%7,2%6,1%
w IV roku6,8%6,6%5,3%9,0%8,4%5,4%
w V roku5,5%5,0%5,5%4,9%6,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,770,610,671,180,960,720,490,50
w II roku0,920,781,041,051,471,280,830,88
w III roku1,661,511,471,752,311,471,35
w IV roku1,161,211,191,791,661,05
w V roku1,011,091,020,891,42
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,9621,05
absolwenci z roku 201517,4522,00
absolwenci z roku 201616,2020,43
absolwenci z roku 201716,6422,10
absolwenci z roku 201815,8620,41
absolwenci z roku 201914,4318,10
absolwenci z roku 202014,7017,41
absolwenci z roku 202111,3913,78
absolwenci z roku 20228,668,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,1%29,3%5,1%
abs. z roku 201535,7%25,5%4,0%
abs. z roku 201639,3%29,4%2,9%
abs. z roku 201733,6%23,5%3,9%
abs. z roku 201842,3%30,8%3,3%
abs. z roku 201947,4%33,0%7,6%
abs. z roku 202038,8%26,8%3,8%
abs. z roku 202146,5%36,5%4,4%
abs. z roku 202243,1%34,3%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca29,0%22,2%25,8%20,5%25,9%30,9%27,1%33,9%32,7%
umowa o pracę20,1%14,9%18,8%12,7%19,0%21,3%18,2%25,2%24,5%
samo­zatrudnienie3,7%2,7%1,6%3,0%2,0%4,7%2,6%3,5%3,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 550 zł1 307 zł1 472 zł1 528 zł1 670 zł1 888 zł2 408 zł2 551 zł2 782 zł
w II roku1 853 zł1 716 zł1 905 zł1 809 zł2 079 zł2 249 zł3 093 zł3 024 zł
w III roku2 196 zł2 136 zł2 491 zł2 512 zł2 659 zł3 075 zł3 688 zł
w IV roku2 649 zł2 763 zł3 008 zł2 982 zł3 381 zł3 967 zł
w V roku3 118 zł3 207 zł3 374 zł3 525 zł3 955 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 891 zł1 574 zł1 642 zł1 770 zł1 965 zł2 215 zł2 687 zł2 881 zł3 222 zł
w II roku2 158 zł1 980 zł2 165 zł2 097 zł2 390 zł2 607 zł3 320 zł3 464 zł
w III roku2 462 zł2 373 zł2 726 zł2 808 zł3 054 zł3 348 zł3 891 zł
w IV roku2 808 zł2 921 zł3 196 zł3 237 zł3 659 zł4 196 zł
w V roku3 244 zł3 374 zł3 530 zł3 712 zł4 242 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,420,330,360,360,370,370,440,430,43
w II roku0,470,420,440,390,430,410,520,46
w III roku0,530,500,540,510,510,520,57
w IV roku0,600,600,610,550,580,60
w V roku0,660,640,630,590,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności