aplikacja Matura google play app store

Lotnictwo i kosmonautyka

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014196
rok 2015251
rok 2016266
rok 2017293
rok 2018332
rok 2019299
rok 2020294
rok 2021267
Liczba absolwentów
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,4%
absolwenci z roku 201685,7%
absolwenci z roku 201787,7%
absolwenci z roku 201883,7%
absolwenci z roku 201985,6%
absolwenci z roku 202086,3%
absolwenci z roku 202183,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,0%63,3%
absolwenci z roku 201685,0%57,9%
absolwenci z roku 201786,0%60,1%
absolwenci z roku 201882,2%57,8%
absolwenci z roku 201984,0%54,8%
absolwenci z roku 202082,3%50,5%
absolwenci z roku 202178,2%8,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,7%1,9%1,7%1,1%2,0%1,4%1,6%1,7%
w II roku1,8%2,5%2,5%3,2%4,0%4,7%2,0%
w III roku7,8%3,9%5,9%5,9%6,7%4,3%
w IV roku3,4%2,5%3,3%3,5%5,1%
w V roku0,9%1,8%4,1%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,130,260,200,140,380,270,280,24
w II roku0,170,290,370,590,860,820,40
w III roku0,970,771,371,051,320,74
w IV roku0,550,610,720,540,87
w V roku0,150,320,830,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,2121,28
absolwenci z roku 201518,2919,40
absolwenci z roku 201615,0316,38
absolwenci z roku 201716,8219,74
absolwenci z roku 201814,0316,12
absolwenci z roku 201913,5315,01
absolwenci z roku 202013,0813,79
absolwenci z roku 20216,406,82
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201436,7%25,5%2,5%
abs. z roku 201533,5%26,7%3,6%
abs. z roku 201641,0%35,4%1,9%
abs. z roku 201737,2%29,3%3,4%
abs. z roku 201845,5%36,4%3,0%
abs. z roku 201944,1%37,5%2,7%
abs. z roku 202037,1%27,8%3,2%
abs. z roku 202141,9%35,9%3,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca20,7%18,5%23,9%23,3%31,2%29,3%23,3%29,3%
umowa o pracę15,5%15,3%20,4%18,2%24,0%25,9%17,9%24,9%
samo­zatrudnienie1,4%1,5%1,5%2,4%1,6%1,8%2,2%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 957 zł2 094 zł3 008 zł2 998 zł3 192 zł3 404 zł2 855 zł3 208 zł
w II roku3 214 zł2 926 zł4 022 zł4 161 zł4 110 zł4 043 zł4 137 zł
w III roku3 960 zł4 309 zł5 171 zł5 480 zł4 579 zł5 048 zł
w IV roku5 288 zł5 678 zł6 140 zł6 012 zł6 249 zł
w V roku6 490 zł6 867 zł6 565 zł7 534 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 300 zł2 489 zł3 294 zł3 440 zł3 758 zł3 709 zł3 416 zł3 428 zł
w II roku3 493 zł3 201 zł4 373 zł4 445 zł4 558 zł4 382 zł4 665 zł
w III roku4 418 zł4 673 zł5 427 zł5 834 zł4 922 zł5 328 zł
w IV roku5 705 zł5 872 zł6 496 zł6 435 zł6 357 zł
w V roku6 797 zł7 018 zł6 902 zł7 847 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,530,510,700,630,680,680,510,50
w II roku0,830,690,920,860,810,750,67
w III roku0,970,961,111,090,840,83
w IV roku1,191,181,241,091,04
w V roku1,341,341,211,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Lotnictwo i kosmonautyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności