aplikacja Matura google play app store

Papiernictwo i poligrafia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201459
rok 201545
rok 201635
rok 201737
rok 201840
rok 201931
rok 202034
rok 202134
rok 202241
Liczba absolwentów
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201553,3%
absolwenci z roku 201668,6%
absolwenci z roku 201764,9%
absolwenci z roku 201862,5%
absolwenci z roku 201961,3%
absolwenci z roku 202076,5%
absolwenci z roku 202161,8%
absolwenci z roku 202270,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201548,9%28,9%
absolwenci z roku 201668,6%57,2%
absolwenci z roku 201762,2%43,2%
absolwenci z roku 201860,0%45,0%
absolwenci z roku 201961,3%35,5%
absolwenci z roku 202064,7%44,1%
absolwenci z roku 202155,9%20,6%
absolwenci z roku 202265,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,7%2,4%0,7%0,2%1,0%4,9%4,7%1,2%2,7%
w II roku4,2%0,9%0,0%0,9%1,7%4,5%3,2%0,0%
w III roku1,5%2,2%1,7%2,9%2,3%4,1%2,2%
w IV roku0,0%1,5%1,2%4,7%0,6%0,3%
w V roku1,5%0,0%0,0%4,1%3,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,240,080,050,500,771,640,320,48
w II roku0,460,180,000,130,370,541,390,00
w III roku0,240,850,260,510,190,710,35
w IV roku0,000,960,390,710,110,04
w V roku0,650,000,000,570,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,579,84
absolwenci z roku 20157,178,45
absolwenci z roku 20169,9712,11
absolwenci z roku 20177,3810,69
absolwenci z roku 20187,157,17
absolwenci z roku 20197,9711,15
absolwenci z roku 20204,978,93
absolwenci z roku 20214,725,87
absolwenci z roku 20222,713,18
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,4%61,0%3,4%
abs. z roku 201575,5%64,5%11,1%
abs. z roku 201665,7%57,1%8,6%
abs. z roku 201762,2%62,2%0,0%
abs. z roku 201882,5%80,0%0,0%
abs. z roku 201977,4%61,3%12,9%
abs. z roku 202079,4%61,7%2,9%
abs. z roku 202179,4%67,7%0,0%
abs. z roku 202280,5%75,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca55,9%64,6%57,1%52,9%69,2%65,3%60,1%65,2%65,9%
umowa o pracę51,3%55,9%47,3%47,5%67,1%51,6%51,9%58,3%60,4%
samo­zatrudnienie1,8%9,3%6,9%0,0%0,0%10,3%2,9%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 183 zł4 228 zł3 839 zł3 501 zł4 298 zł3 903 zł3 820 zł4 542 zł5 178 zł
w II roku3 525 zł4 876 zł4 424 zł4 401 zł4 721 zł4 517 zł4 659 zł5 577 zł
w III roku3 836 zł5 403 zł4 847 zł4 645 zł5 774 zł5 337 zł5 690 zł
w IV roku4 437 zł6 153 zł5 834 zł5 615 zł6 812 zł6 593 zł
w V roku5 433 zł6 569 zł7 058 zł7 340 zł7 825 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 260 zł4 477 zł4 067 zł3 649 zł4 319 zł4 232 zł4 411 zł5 298 zł5 450 zł
w II roku3 607 zł5 033 zł4 762 zł4 983 zł4 721 zł4 944 zł4 952 zł5 988 zł
w III roku4 088 zł5 553 zł4 823 zł5 102 zł5 716 zł5 832 zł6 075 zł
w IV roku4 507 zł6 336 zł6 040 zł6 028 zł6 825 zł6 978 zł
w V roku5 578 zł6 765 zł7 296 zł7 634 zł7 904 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Papiernictwo i poligrafia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,821,060,970,780,870,780,690,720,74
w II roku0,891,141,020,930,890,830,770,77
w III roku0,921,191,040,901,010,880,83
w IV roku1,011,271,150,991,080,97
w V roku1,161,291,291,161,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Papiernictwo i poligrafia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności