aplikacja Matura google play app store

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201566
rok 201682
rok 2017125
rok 2018120
rok 2019130
rok 2020136
rok 2021159
Liczba absolwentów
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201575,8%
absolwenci z roku 201691,5%
absolwenci z roku 201789,6%
absolwenci z roku 201884,2%
absolwenci z roku 201993,9%
absolwenci z roku 202083,8%
absolwenci z roku 202179,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201574,2%57,6%
absolwenci z roku 201689,1%81,7%
absolwenci z roku 201788,0%76,0%
absolwenci z roku 201881,7%72,5%
absolwenci z roku 201992,3%72,3%
absolwenci z roku 202083,8%62,5%
absolwenci z roku 202179,3%56,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,7%2,6%2,6%4,5%1,3%1,8%3,8%
w II roku4,7%6,1%4,0%5,3%6,3%2,2%
w III roku5,3%3,3%3,6%6,7%6,1%
w IV roku1,6%1,6%4,1%5,2%
w V roku1,1%2,0%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,310,390,820,210,280,50
w II roku0,580,890,691,170,880,39
w III roku1,340,730,941,120,88
w IV roku0,350,290,900,90
w V roku0,160,380,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201513,3716,18
absolwenci z roku 201616,5821,24
absolwenci z roku 201712,6617,03
absolwenci z roku 201813,3315,04
absolwenci z roku 201914,3115,77
absolwenci z roku 202012,2214,14
absolwenci z roku 20218,939,23
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201545,5%39,4%3,0%
abs. z roku 201630,5%24,4%0,0%
abs. z roku 201742,4%31,2%4,0%
abs. z roku 201842,5%36,7%1,7%
abs. z roku 201943,1%38,4%3,1%
abs. z roku 202043,4%35,3%3,0%
abs. z roku 202149,1%39,6%1,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca30,3%19,1%29,2%31,2%31,0%31,1%31,9%
umowa o pracę23,1%16,1%21,5%26,3%26,5%23,2%25,2%
samo­zatrudnienie1,6%0,0%2,8%1,5%1,9%1,6%1,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 865 zł1 900 zł1 815 zł2 233 zł2 237 zł2 928 zł2 720 zł
w II roku2 637 zł2 266 zł2 441 zł2 845 zł2 711 zł3 520 zł
w III roku3 838 zł3 492 zł3 626 zł3 626 zł3 994 zł
w IV roku4 769 zł4 217 zł4 557 zł4 790 zł
w V roku5 615 zł4 757 zł5 536 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 192 zł2 067 zł2 175 zł2 334 zł2 443 zł3 355 zł2 995 zł
w II roku2 804 zł2 602 zł2 905 zł3 125 zł3 034 zł3 676 zł
w III roku3 889 zł3 495 zł3 828 zł3 804 zł4 138 zł
w IV roku4 770 zł4 323 zł4 650 zł4 892 zł
w V roku5 880 zł4 835 zł5 538 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,500,440,530,490,570,48
w II roku0,650,560,530,600,550,61
w III roku0,890,790,740,710,72
w IV roku1,050,880,860,86
w V roku1,140,900,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności