aplikacja Matura google play app store

Inżynieria materiałowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014651
rok 2015784
rok 2016820
rok 2017781
rok 2018698
rok 2019587
rok 2020428
rok 2021460
Liczba absolwentów
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,9%
absolwenci z roku 201687,1%
absolwenci z roku 201785,0%
absolwenci z roku 201887,2%
absolwenci z roku 201982,8%
absolwenci z roku 202086,9%
absolwenci z roku 202187,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,5%70,5%
absolwenci z roku 201682,8%70,5%
absolwenci z roku 201783,1%68,9%
absolwenci z roku 201886,1%73,9%
absolwenci z roku 201981,4%68,9%
absolwenci z roku 202085,2%71,0%
absolwenci z roku 202186,7%60,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,1%3,4%3,2%2,2%1,9%1,9%2,2%1,4%
w II roku5,1%4,9%4,9%4,0%4,0%4,3%2,8%
w III roku6,1%4,5%4,5%3,9%5,6%4,4%
w IV roku3,5%2,7%2,5%3,9%2,1%
w V roku2,3%2,1%3,1%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,390,370,350,330,320,390,390,24
w II roku0,510,590,670,650,720,800,48
w III roku0,810,740,730,800,970,76
w IV roku0,600,550,390,670,39
w V roku0,490,480,510,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,7621,79
absolwenci z roku 201516,8019,64
absolwenci z roku 201616,1418,78
absolwenci z roku 201714,8517,27
absolwenci z roku 201813,5416,68
absolwenci z roku 201914,3616,15
absolwenci z roku 202013,6815,17
absolwenci z roku 20219,1010,01
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,5%22,3%1,5%
abs. z roku 201535,3%28,2%2,5%
abs. z roku 201636,0%31,1%2,2%
abs. z roku 201741,6%35,2%1,0%
abs. z roku 201845,0%33,8%1,6%
abs. z roku 201943,0%33,7%2,8%
abs. z roku 202037,5%30,6%1,4%
abs. z roku 202150,3%39,2%3,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca19,7%23,5%24,2%26,3%29,0%28,6%25,1%34,8%
umowa o pracę13,9%18,4%19,8%22,3%22,7%23,6%20,4%29,2%
samo­zatrudnienie0,9%1,8%1,1%0,5%1,0%1,8%0,8%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 600 zł1 825 zł2 058 zł2 184 zł2 322 zł2 784 zł2 625 zł2 953 zł
w II roku2 161 zł2 443 zł2 788 zł2 969 zł3 220 zł3 166 zł3 591 zł
w III roku3 159 zł3 370 zł3 919 zł4 084 zł4 172 zł4 606 zł
w IV roku3 937 zł4 258 zł4 803 zł4 665 zł5 214 zł
w V roku4 832 zł4 982 zł5 277 zł5 502 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 862 zł2 038 zł2 198 zł2 352 zł2 725 zł3 189 zł2 862 zł3 658 zł
w II roku2 487 zł2 696 zł3 016 zł3 229 zł3 548 zł3 455 zł3 928 zł
w III roku3 389 zł3 594 zł4 067 zł4 243 zł4 343 zł4 793 zł
w IV roku4 069 zł4 441 zł4 905 zł4 831 zł5 366 zł
w V roku4 959 zł5 173 zł5 369 zł5 671 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,440,480,520,520,520,570,490,52
w II roku0,570,610,660,660,650,600,61
w III roku0,800,800,880,840,800,81
w IV roku0,950,941,000,890,90
w V roku1,081,021,020,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności