aplikacja Matura google play app store

Geodezja i kartografia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 825
rok 20151 901
rok 20161 793
rok 20171 620
rok 20181 287
rok 20191 184
rok 2020933
rok 2021828
Liczba absolwentów
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201566,2%
absolwenci z roku 201668,3%
absolwenci z roku 201764,9%
absolwenci z roku 201865,3%
absolwenci z roku 201966,2%
absolwenci z roku 202064,3%
absolwenci z roku 202166,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201562,7%49,2%
absolwenci z roku 201665,6%52,2%
absolwenci z roku 201761,5%47,6%
absolwenci z roku 201862,7%47,9%
absolwenci z roku 201962,6%46,6%
absolwenci z roku 202061,1%43,0%
absolwenci z roku 202164,0%36,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,2%8,7%7,6%5,5%4,6%5,2%4,2%3,6%
w II roku7,9%7,2%6,3%5,0%5,0%4,7%4,4%
w III roku8,0%6,3%4,8%4,8%4,0%3,6%
w IV roku4,2%3,8%3,3%4,1%2,9%
w V roku3,1%2,8%2,6%3,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,820,790,790,700,690,800,700,62
w II roku0,740,760,810,670,770,700,69
w III roku0,920,850,760,760,640,59
w IV roku0,600,590,520,580,49
w V roku0,470,460,380,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,1917,10
absolwenci z roku 201511,8216,17
absolwenci z roku 201611,6415,47
absolwenci z roku 20179,9013,26
absolwenci z roku 201810,3313,53
absolwenci z roku 201910,7512,69
absolwenci z roku 20209,1411,23
absolwenci z roku 20216,957,94
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201454,3%40,1%5,1%
abs. z roku 201554,1%41,3%6,5%
abs. z roku 201654,2%41,7%5,1%
abs. z roku 201760,9%49,4%4,5%
abs. z roku 201856,2%47,4%4,8%
abs. z roku 201954,2%46,4%3,9%
abs. z roku 202058,1%46,3%4,9%
abs. z roku 202160,5%49,4%4,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca39,7%40,8%40,8%46,9%44,6%43,7%45,1%47,4%
umowa o pracę28,2%29,5%29,1%36,7%35,6%35,0%36,6%38,5%
samo­zatrudnienie3,5%4,6%3,5%3,4%3,3%3,1%3,9%3,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 597 zł1 719 zł1 849 zł2 133 zł2 299 zł2 497 zł2 717 zł2 746 zł
w II roku2 023 zł2 151 zł2 358 zł2 731 zł2 849 zł3 099 zł3 324 zł
w III roku2 576 zł2 745 zł3 072 zł3 352 zł3 507 zł3 802 zł
w IV roku3 148 zł3 345 zł3 700 zł3 913 zł4 134 zł
w V roku3 710 zł3 864 zł4 160 zł4 544 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 886 zł1 996 zł2 104 zł2 381 zł2 523 zł2 730 zł3 100 zł3 239 zł
w II roku2 264 zł2 373 zł2 516 zł2 856 zł3 044 zł3 272 zł3 599 zł
w III roku2 699 zł2 871 zł3 150 zł3 451 zł3 599 zł3 871 zł
w IV roku3 205 zł3 435 zł3 772 zł3 956 zł4 190 zł
w V roku3 746 zł3 949 zł4 218 zł4 545 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,470,490,530,520,540,540,50
w II roku0,550,560,580,630,600,610,59
w III roku0,670,680,700,720,690,68
w IV roku0,770,770,780,770,74
w V roku0,840,820,820,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Geodezja i kartografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności