aplikacja Matura google play app store

Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 185
rok 20151 100
rok 2016817
rok 2017826
rok 2018738
rok 2019655
rok 2020614
rok 2021572
rok 2022508
Liczba absolwentów
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,0%
absolwenci z roku 201683,5%
absolwenci z roku 201778,4%
absolwenci z roku 201879,9%
absolwenci z roku 201982,6%
absolwenci z roku 202079,4%
absolwenci z roku 202178,5%
absolwenci z roku 202274,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,7%70,4%
absolwenci z roku 201681,4%70,5%
absolwenci z roku 201777,0%68,3%
absolwenci z roku 201878,9%69,0%
absolwenci z roku 201981,6%72,1%
absolwenci z roku 202078,4%64,7%
absolwenci z roku 202176,9%62,7%
absolwenci z roku 202270,9%42,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,4%4,1%3,2%3,9%2,3%1,8%3,6%3,3%3,0%
w II roku7,7%6,8%5,4%4,9%4,4%4,6%3,9%4,4%
w III roku6,0%5,5%4,2%4,3%5,6%3,9%3,9%
w IV roku4,3%4,0%3,0%4,5%4,2%3,2%
w V roku3,7%3,2%4,6%3,7%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,420,370,640,370,370,480,590,55
w II roku0,750,810,720,810,720,770,590,82
w III roku0,800,820,680,840,930,750,78
w IV roku0,700,730,630,870,650,64
w V roku0,710,670,860,800,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,7417,37
absolwenci z roku 201514,8119,18
absolwenci z roku 201613,7816,79
absolwenci z roku 201713,0817,00
absolwenci z roku 201812,1715,60
absolwenci z roku 201912,3114,99
absolwenci z roku 202012,0214,06
absolwenci z roku 20219,9911,99
absolwenci z roku 20228,038,59
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,0%35,2%1,7%
abs. z roku 201537,7%30,5%2,1%
abs. z roku 201639,9%32,7%2,4%
abs. z roku 201743,9%36,7%2,4%
abs. z roku 201844,8%38,9%2,4%
abs. z roku 201946,8%39,8%2,1%
abs. z roku 202047,5%40,2%1,8%
abs. z roku 202154,7%44,3%2,1%
abs. z roku 202253,0%45,5%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca30,3%26,1%26,7%31,9%33,0%34,3%34,0%37,7%40,0%
umowa o pracę23,8%19,6%20,8%25,3%28,1%28,7%27,7%32,2%32,3%
samo­zatrudnienie1,2%1,7%1,6%1,8%1,5%1,5%1,3%1,2%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 658 zł1 657 zł1 635 zł2 081 zł2 197 zł2 330 zł2 532 zł2 759 zł3 313 zł
w II roku2 113 zł2 076 zł2 268 zł2 556 zł2 617 zł2 964 zł3 369 zł3 887 zł
w III roku2 773 zł2 860 zł3 111 zł3 370 zł3 587 zł4 126 zł4 738 zł
w IV roku3 306 zł3 321 zł3 746 zł3 896 zł4 369 zł4 960 zł
w V roku3 805 zł3 845 zł4 173 zł4 573 zł5 266 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 779 zł1 845 zł1 848 zł2 260 zł2 387 zł2 577 zł2 825 zł3 211 zł3 600 zł
w II roku2 282 zł2 315 zł2 475 zł2 826 zł2 962 zł3 243 zł3 652 zł4 191 zł
w III roku2 890 zł3 048 zł3 244 zł3 508 zł3 736 zł4 229 zł4 954 zł
w IV roku3 374 zł3 448 zł3 849 zł4 003 zł4 466 zł5 152 zł
w V roku3 866 zł3 900 zł4 271 zł4 649 zł5 327 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,440,420,490,500,480,480,490,51
w II roku0,550,520,540,560,550,560,580,61
w III roku0,690,670,700,700,700,720,74
w IV roku0,770,730,780,740,770,77
w V roku0,830,780,810,790,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Technologia żywności i żywienie człowieka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności