aplikacja Matura google play app store

Górnictwo i geologia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014139
rok 2015153
rok 2016125
rok 2017113
rok 2018125
rok 201986
rok 202077
rok 202173
Liczba absolwentów
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,0%
absolwenci z roku 201673,4%
absolwenci z roku 201775,2%
absolwenci z roku 201868,8%
absolwenci z roku 201958,1%
absolwenci z roku 202066,3%
absolwenci z roku 202165,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,3%56,9%
absolwenci z roku 201670,9%59,6%
absolwenci z roku 201770,8%56,6%
absolwenci z roku 201867,2%57,6%
absolwenci z roku 201953,5%39,5%
absolwenci z roku 202065,0%36,4%
absolwenci z roku 202163,0%24,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,4%10,1%5,8%5,1%3,5%2,3%3,5%4,4%
w II roku6,8%8,1%6,3%5,5%3,2%3,2%4,1%
w III roku8,4%4,3%4,1%1,8%3,9%2,3%
w IV roku4,5%2,6%1,5%3,5%1,0%
w V roku1,0%1,3%2,5%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,461,140,670,830,640,400,510,82
w II roku0,730,920,871,430,570,591,18
w III roku1,150,660,710,420,650,51
w IV roku0,830,470,300,680,16
w V roku0,170,250,390,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,4615,65
absolwenci z roku 201511,3013,65
absolwenci z roku 201610,5312,39
absolwenci z roku 201710,4612,14
absolwenci z roku 201810,0812,75
absolwenci z roku 20197,4010,01
absolwenci z roku 20206,197,66
absolwenci z roku 20216,726,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201455,4%44,6%3,6%
abs. z roku 201558,1%51,0%2,0%
abs. z roku 201661,2%54,1%1,3%
abs. z roku 201760,2%53,1%3,5%
abs. z roku 201860,0%52,0%2,4%
abs. z roku 201973,2%61,6%7,0%
abs. z roku 202066,2%59,7%2,6%
abs. z roku 202160,3%56,2%2,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca44,2%42,6%45,3%44,0%49,9%58,7%52,8%47,1%
umowa o pracę33,7%35,6%39,8%37,5%42,4%49,3%45,5%42,5%
samo­zatrudnienie3,0%0,9%0,6%2,6%2,2%4,9%2,6%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 518 zł2 587 zł3 005 zł2 699 zł3 531 zł3 964 zł3 865 zł4 543 zł
w II roku3 206 zł3 398 zł3 986 zł3 424 zł4 344 zł4 832 zł5 349 zł
w III roku4 196 zł4 525 zł5 230 zł4 686 zł5 661 zł6 210 zł
w IV roku5 484 zł5 696 zł6 538 zł6 100 zł7 718 zł
w V roku6 613 zł6 923 zł7 449 zł7 311 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 891 zł2 830 zł3 282 zł2 835 zł4 008 zł4 293 zł4 104 zł4 733 zł
w II roku3 514 zł3 735 zł4 095 zł3 607 zł4 548 zł4 984 zł5 611 zł
w III roku4 418 zł4 798 zł5 299 zł4 894 zł5 904 zł6 321 zł
w IV roku5 573 zł5 944 zł6 551 zł6 199 zł7 834 zł
w V roku6 642 zł7 109 zł7 458 zł7 375 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Górnictwo i geologia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,640,610,700,590,700,730,680,67
w II roku0,780,770,880,700,800,830,85
w III roku0,980,991,070,890,970,99
w IV roku1,181,171,271,071,21
w V roku1,331,331,351,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Górnictwo i geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności