aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20144 169
rok 20154 419
rok 20164 123
rok 20173 739
rok 20183 436
rok 20193 130
rok 20202 703
rok 20212 769
rok 20222 521
Liczba absolwentów
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201564,9%
absolwenci z roku 201665,7%
absolwenci z roku 201766,0%
absolwenci z roku 201864,5%
absolwenci z roku 201960,7%
absolwenci z roku 202062,9%
absolwenci z roku 202160,5%
absolwenci z roku 202259,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201562,8%48,6%
absolwenci z roku 201663,5%50,3%
absolwenci z roku 201764,2%52,6%
absolwenci z roku 201862,8%51,7%
absolwenci z roku 201958,8%47,7%
absolwenci z roku 202060,7%48,1%
absolwenci z roku 202158,8%42,0%
absolwenci z roku 202258,0%28,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,4%4,9%4,5%3,4%3,2%2,9%3,0%2,4%2,1%
w II roku4,8%4,7%3,8%3,0%3,3%3,8%2,4%2,1%
w III roku4,6%4,1%3,1%3,6%4,2%3,0%2,4%
w IV roku2,9%2,7%2,8%3,4%2,8%1,9%
w V roku2,6%2,4%3,2%2,2%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,480,550,530,560,550,520,380,37
w II roku0,500,560,540,520,610,640,420,39
w III roku0,590,610,530,710,740,550,46
w IV roku0,500,500,530,630,520,39
w V roku0,530,530,590,410,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,0813,28
absolwenci z roku 20159,1212,13
absolwenci z roku 20169,1311,59
absolwenci z roku 20178,6611,05
absolwenci z roku 20188,0210,80
absolwenci z roku 20197,099,67
absolwenci z roku 20207,739,46
absolwenci z roku 20215,837,37
absolwenci z roku 20224,365,04
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201462,0%50,7%5,1%
abs. z roku 201563,4%53,4%4,6%
abs. z roku 201663,7%54,9%4,1%
abs. z roku 201765,9%57,3%4,4%
abs. z roku 201868,6%59,8%4,3%
abs. z roku 201971,8%60,7%5,0%
abs. z roku 202067,4%59,2%5,4%
abs. z roku 202174,5%63,5%5,1%
abs. z roku 202273,7%65,8%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca47,6%49,3%49,9%51,8%55,1%58,9%55,1%61,1%62,3%
umowa o pracę39,1%41,5%42,6%44,6%48,1%51,4%48,0%53,3%54,9%
samo­zatrudnienie3,6%3,2%2,9%3,2%3,2%3,9%4,1%3,8%3,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 367 zł2 466 zł2 658 zł2 849 zł3 163 zł3 607 zł3 737 zł4 107 zł4 868 zł
w II roku2 840 zł3 060 zł3 324 zł3 599 zł3 876 zł4 218 zł4 785 zł5 363 zł
w III roku3 533 zł3 859 zł4 200 zł4 430 zł4 605 zł5 301 zł6 130 zł
w IV roku4 265 zł4 556 zł4 863 zł5 035 zł5 500 zł6 529 zł
w V roku4 887 zł5 147 zł5 302 zł5 906 zł6 613 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 581 zł2 678 zł2 850 zł3 064 zł3 386 zł3 934 zł3 991 zł4 434 zł5 151 zł
w II roku3 021 zł3 202 zł3 471 zł3 784 zł4 044 zł4 424 zł4 955 zł5 595 zł
w III roku3 624 zł3 949 zł4 253 zł4 538 zł4 721 zł5 385 zł6 236 zł
w IV roku4 303 zł4 610 zł4 889 zł5 111 zł5 547 zł6 580 zł
w V roku4 925 zł5 197 zł5 354 zł5 957 zł6 664 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,650,670,680,700,750,720,720,76
w II roku0,750,770,790,790,810,810,840,84
w III roku0,890,910,930,910,890,930,96
w IV roku1,011,011,010,960,961,02
w V roku1,081,061,021,021,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie i inżynieria produkcji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności