aplikacja Matura google play app store

Metalurgia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201516
rok 201721
rok 201823
rok 201917
rok 202010
rok 202228
Liczba absolwentów
Metalurgia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201518,8%
absolwenci z roku 201723,8%
absolwenci z roku 201834,8%
absolwenci z roku 201941,2%
absolwenci z roku 202010,0%
absolwenci z roku 20227,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201518,8%12,5%
absolwenci z roku 201723,8%14,3%
absolwenci z roku 201834,8%21,7%
absolwenci z roku 201935,3%29,4%
absolwenci z roku 202010,0%10,0%
absolwenci z roku 20227,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku6,2%9,1%9,4%1,0%0,0%0,0%
w II roku6,2%7,9%5,8%0,0%2,5%
w III roku6,2%6,0%3,6%0,0%0,0%
w IV roku2,6%6,3%2,2%0,0%
w V roku0,0%4,8%6,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metalurgia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,511,051,070,130,000,00
w II roku0,580,870,840,000,54
w III roku0,650,790,550,000,00
w IV roku0,290,810,280,00
w V roku0,000,621,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20152,564,19
absolwenci z roku 20174,334,50
absolwenci z roku 20183,234,18
absolwenci z roku 20192,753,40
absolwenci z roku 20200,000,00
absolwenci z roku 20220,000,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Metalurgia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Metalurgia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201593,8%87,5%12,5%
abs. z roku 201795,2%85,7%9,5%
abs. z roku 201887,0%82,6%4,3%
abs. z roku 201988,2%82,4%5,9%
abs. z roku 202090,0%90,0%0,0%
abs. z roku 2022100,0%100,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca93,8%86,5%77,2%87,7%90,0%100,0%
umowa o pracę87,5%77,8%71,4%79,4%90,0%100,0%
samo­zatrudnienie12,5%4,0%4,3%4,9%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metalurgia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku5 045 zł4 212 zł4 607 zł5 751 zł7 016 zł8 722 zł
w II roku5 845 zł5 088 zł5 614 zł6 608 zł7 929 zł
w III roku6 628 zł6 043 zł6 241 zł7 947 zł9 133 zł
w IV roku6 355 zł6 491 zł7 373 zł8 780 zł
w V roku6 705 zł7 440 zł8 608 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku5 394 zł4 645 zł4 984 zł6 228 zł7 016 zł8 707 zł
w II roku5 826 zł5 306 zł5 627 zł6 608 zł7 929 zł
w III roku6 622 zł6 294 zł6 300 zł7 947 zł9 117 zł
w IV roku6 794 zł6 481 zł7 368 zł8 780 zł
w V roku7 012 zł7 354 zł8 582 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Metalurgia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metalurgia, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku1,401,011,021,151,391,36
w II roku1,561,151,171,231,43
w III roku1,681,271,191,341,46
w IV roku1,511,261,271,32
w V roku1,501,321,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Metalurgia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności