aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia artystyczne - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20143 119
rok 20153 019
rok 20163 240
rok 20173 250
rok 20183 455
rok 20193 434
rok 20203 543
rok 20213 835
Liczba absolwentów
artystyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,5%
absolwenci z roku 201677,1%
absolwenci z roku 201774,1%
absolwenci z roku 201870,2%
absolwenci z roku 201968,1%
absolwenci z roku 202066,3%
absolwenci z roku 202162,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,7%56,0%
absolwenci z roku 201672,0%55,4%
absolwenci z roku 201768,9%53,5%
absolwenci z roku 201865,0%47,3%
absolwenci z roku 201962,8%41,8%
absolwenci z roku 202060,5%30,7%
absolwenci z roku 202155,7%0,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
artystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,1%3,6%3,0%2,7%2,6%3,4%3,2%2,9%
w II roku2,6%2,6%2,0%2,2%2,4%3,1%2,2%
w III roku5,6%4,9%3,9%4,0%4,8%3,6%
w IV roku4,7%4,2%4,3%5,3%3,8%
w V roku4,0%4,2%4,6%3,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
artystyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,330,480,430,510,550,770,630,61
w II roku0,350,420,380,470,590,650,55
w III roku0,870,940,870,960,950,81
w IV roku0,890,961,031,140,80
w V roku0,931,100,940,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
artystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,7625,15
absolwenci z roku 201519,1123,14
absolwenci z roku 201618,6222,74
absolwenci z roku 201717,1721,95
absolwenci z roku 201815,4718,97
absolwenci z roku 201912,9115,30
absolwenci z roku 20209,2610,48
absolwenci z roku 20214,165,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
artystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
artystyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,2%22,1%4,6%
abs. z roku 201538,4%25,7%5,9%
abs. z roku 201638,1%25,4%4,6%
abs. z roku 201743,8%29,4%5,4%
abs. z roku 201846,4%29,5%5,3%
abs. z roku 201947,7%30,8%5,6%
abs. z roku 202048,1%32,6%6,3%
abs. z roku 202150,3%31,8%6,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
artystyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca22,4%26,4%26,0%29,4%31,0%34,0%35,0%35,0%
umowa o pracę15,1%17,8%17,3%19,5%20,5%22,3%23,7%22,4%
samo­zatrudnienie3,1%4,1%3,5%3,5%3,6%4,4%4,4%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
artystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
artystyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 616 zł1 835 zł1 794 zł1 888 zł2 037 zł2 231 zł2 579 zł2 727 zł
w II roku1 894 zł2 207 zł2 280 zł2 330 zł2 536 zł2 769 zł3 310 zł
w III roku2 196 zł2 542 zł2 679 zł2 858 zł3 028 zł3 465 zł
w IV roku2 660 zł3 052 zł3 152 zł3 385 zł3 816 zł
w V roku3 157 zł3 511 zł3 704 zł4 181 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
artystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 840 zł2 138 zł2 172 zł2 285 zł2 552 zł2 756 zł3 107 zł3 329 zł
w II roku2 230 zł2 536 zł2 740 zł2 785 zł3 048 zł3 256 zł3 814 zł
w III roku2 578 zł2 919 zł3 126 zł3 332 zł3 542 zł3 959 zł
w IV roku3 024 zł3 477 zł3 619 zł3 855 zł4 307 zł
w V roku3 471 zł3 930 zł4 153 zł4 581 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
artystyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,410,450,420,410,420,420,450,43
w II roku0,460,520,500,480,490,490,53
w III roku0,500,550,550,540,530,55
w IV roku0,580,620,600,590,61
w V roku0,640,670,640,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
artystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
artystyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności