aplikacja Matura google play app store

Reżyseria dźwięku

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201518
rok 201624
rok 201731
rok 201818
rok 201932
rok 202034
rok 202125
rok 202231
Liczba absolwentów
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201577,8%
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 201787,1%
absolwenci z roku 201883,3%
absolwenci z roku 201968,7%
absolwenci z roku 202067,6%
absolwenci z roku 202192,0%
absolwenci z roku 202287,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201566,7%27,8%
absolwenci z roku 201687,5%58,3%
absolwenci z roku 201780,6%64,5%
absolwenci z roku 201855,6%22,2%
absolwenci z roku 201953,1%21,9%
absolwenci z roku 202052,9%11,7%
absolwenci z roku 202188,0%52,0%
absolwenci z roku 202280,6%3,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,4%1,1%3,7%8,8%3,4%3,2%0,0%0,0%
w II roku0,0%1,4%2,1%0,9%1,1%1,5%0,0%
w III roku3,7%3,2%1,4%3,7%0,8%0,5%
w IV roku1,4%3,2%4,3%1,4%5,7%
w V roku0,0%9,7%5,4%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,160,160,541,231,060,460,000,00
w II roku0,000,320,350,090,380,460,00
w III roku1,250,420,311,120,210,45
w IV roku1,031,000,650,451,49
w V roku0,002,532,230,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201522,7527,29
absolwenci z roku 201627,8233,82
absolwenci z roku 201726,0226,91
absolwenci z roku 20188,2226,35
absolwenci z roku 201913,8815,50
absolwenci z roku 202012,466,97
absolwenci z roku 202117,3118,93
absolwenci z roku 20226,306,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201538,9%27,8%0,0%
abs. z roku 201620,8%4,1%0,0%
abs. z roku 201722,6%9,7%6,5%
abs. z roku 201877,8%27,8%0,0%
abs. z roku 201950,0%34,4%3,1%
abs. z roku 202050,0%38,2%0,0%
abs. z roku 202120,0%16,0%0,0%
abs. z roku 202229,0%16,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca20,8%9,7%10,8%35,2%38,8%36,8%13,7%16,9%
umowa o pracę17,6%4,1%3,7%16,2%27,6%31,4%9,7%11,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,6%0,0%2,6%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 742 zł2 175 zł1 355 zł2 235 zł2 888 zł2 924 zł2 804 zł2 956 zł
w II roku2 566 zł2 801 zł1 762 zł2 770 zł4 042 zł3 575 zł3 535 zł
w III roku2 672 zł2 166 zł2 579 zł3 784 zł4 647 zł3 640 zł
w IV roku3 314 zł2 334 zł2 949 zł5 306 zł4 948 zł
w V roku4 285 zł4 168 zł4 470 zł6 613 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 498 zł1 588 zł3 099 zł4 168 zł3 436 zł2 704 zł3 816 zł
w II roku2 581 zł3 869 zł2 269 zł3 878 zł4 340 zł4 029 zł
w III roku3 053 zł4 055 zł2 772 zł4 862 zł5 227 zł4 815 zł
w IV roku3 931 zł3 365 zł3 326 zł6 032 zł6 183 zł
w V roku4 144 zł5 211 zł4 893 zł7 088 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Reżyseria dźwięku, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,450,270,490,580,500,420,46
w II roku0,640,590,340,510,750,540,45
w III roku0,630,420,450,620,760,49
w IV roku0,670,420,490,810,69
w V roku0,770,680,650,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Reżyseria dźwięku (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności