aplikacja Matura google play app store

Gry i grafika interaktywna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201628
rok 201713
rok 201911
rok 202029
rok 202132
Liczba absolwentów
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201625,0%
absolwenci z roku 20170,0%
absolwenci z roku 201927,3%
absolwenci z roku 202013,8%
absolwenci z roku 202118,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201617,9%10,7%
absolwenci z roku 20170,0%0,0%
absolwenci z roku 20199,1%0,0%
absolwenci z roku 202013,8%6,9%
absolwenci z roku 202115,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,9%0,0%4,5%1,7%4,4%
w II roku4,8%0,0%6,1%4,0%
w III roku2,1%6,4%0,0%
w IV roku2,7%18,6%
w V roku1,8%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,600,000,610,430,84
w II roku0,920,000,621,27
w III roku0,631,900,00
w IV roku0,724,31
w V roku0,190,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20167,1110,00
absolwenci z roku 20179,2312,45
absolwenci z roku 20193,185,33
absolwenci z roku 20201,631,64
absolwenci z roku 20212,183,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201685,7%71,4%10,7%
abs. z roku 201769,2%53,8%15,4%
abs. z roku 201990,9%72,7%0,0%
abs. z roku 202093,1%72,4%13,8%
abs. z roku 202184,4%56,2%6,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca74,7%64,1%76,5%79,9%63,3%
umowa o pracę56,0%48,1%67,4%64,1%44,5%
samo­zatrudnienie8,9%6,4%0,0%10,1%6,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 536 zł1 923 zł3 547 zł2 852 zł3 736 zł
w II roku3 397 zł3 338 zł4 004 zł3 763 zł
w III roku4 032 zł3 321 zł4 898 zł
w IV roku4 236 zł4 454 zł
w V roku4 673 zł4 833 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 513 zł2 297 zł3 862 zł3 456 zł4 251 zł
w II roku3 340 zł3 485 zł4 253 zł4 010 zł
w III roku4 347 zł3 657 zł5 258 zł
w IV roku4 346 zł4 869 zł
w V roku5 032 zł4 914 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gry i grafika interaktywna, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,580,430,690,530,62
w II roku0,730,640,730,63
w III roku0,820,590,80
w IV roku0,800,73
w V roku0,850,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Gry i grafika interaktywna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności