aplikacja Matura google play app store

Sztuki wizualne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201439
rok 201529
rok 201617
rok 201721
rok 201820
rok 201914
rok 202017
rok 202118
rok 202222
Liczba absolwentów
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,6%
absolwenci z roku 201688,2%
absolwenci z roku 201776,2%
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201992,9%
absolwenci z roku 202070,6%
absolwenci z roku 202166,7%
absolwenci z roku 202281,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,1%79,3%
absolwenci z roku 201682,4%76,5%
absolwenci z roku 201776,2%66,7%
absolwenci z roku 201880,0%70,0%
absolwenci z roku 201978,6%50,0%
absolwenci z roku 202070,6%58,8%
absolwenci z roku 202144,4%38,9%
absolwenci z roku 202281,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,0%3,4%0,0%4,4%5,0%0,6%8,3%4,6%1,5%
w II roku9,8%3,7%0,0%3,2%4,2%4,8%11,3%10,2%
w III roku11,8%14,1%7,4%16,3%12,1%15,5%14,2%
w IV roku16,1%10,3%7,4%25,0%10,8%13,1%
w V roku12,6%9,2%13,2%10,8%15,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,840,480,000,790,920,101,090,750,15
w II roku0,900,660,000,640,690,761,491,32
w III roku1,371,750,812,021,972,191,85
w IV roku2,141,390,672,211,961,65
w V roku1,841,611,501,073,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,5923,19
absolwenci z roku 201525,8126,62
absolwenci z roku 201623,9226,86
absolwenci z roku 201718,6512,85
absolwenci z roku 201823,0623,15
absolwenci z roku 201919,0822,22
absolwenci z roku 202014,2517,90
absolwenci z roku 20217,826,62
absolwenci z roku 20223,834,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201441,0%30,8%2,6%
abs. z roku 20156,9%6,9%0,0%
abs. z roku 201623,5%11,8%11,8%
abs. z roku 201757,1%42,9%9,5%
abs. z roku 201835,0%25,0%0,0%
abs. z roku 201928,6%14,3%0,0%
abs. z roku 202035,3%23,5%0,0%
abs. z roku 202150,0%38,9%0,0%
abs. z roku 202222,7%22,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca31,4%5,2%20,1%36,9%21,2%13,7%14,7%25,9%20,1%
umowa o pracę23,7%5,2%8,3%26,2%17,9%8,9%5,4%18,5%18,2%
samo­zatrudnienie2,6%0,0%11,8%6,7%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 289 zł1 545 zł1 684 zł3 122 zł2 160 zł2 453 zł2 453 zł
w II roku1 811 zł1 753 zł2 504 zł1 910 zł1 552 zł1 277 zł1 815 zł3 250 zł
w III roku1 902 zł1 583 zł1 641 zł2 319 zł2 134 zł1 892 zł3 237 zł
w IV roku2 231 zł1 958 zł2 358 zł3 096 zł3 625 zł2 750 zł
w V roku2 327 zł2 558 zł2 667 zł3 503 zł4 542 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 656 zł1 710 zł2 270 zł2 290 zł2 787 zł2 518 zł
w II roku1 848 zł1 926 zł3 213 zł2 183 zł1 930 zł1 364 zł2 767 zł3 199 zł
w III roku2 165 zł1 951 zł3 043 zł2 537 zł2 653 zł2 457 zł3 328 zł
w IV roku2 523 zł2 141 zł3 051 zł3 109 zł4 171 zł3 623 zł
w V roku2 662 zł3 008 zł3 166 zł3 922 zł5 257 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuki wizualne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,380,380,390,730,400,410,36
w II roku0,520,450,590,440,330,250,320,51
w III roku0,500,400,380,490,420,340,54
w IV roku0,560,440,440,610,650,44
w V roku0,550,550,460,630,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Sztuki wizualne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności