aplikacja Matura google play app store

Wokalistyka

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014137
rok 2015132
rok 2016130
rok 201795
rok 201896
rok 2019101
rok 2020100
rok 2021119
rok 2022100
Liczba absolwentów
Wokalistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,0%
absolwenci z roku 201686,2%
absolwenci z roku 201789,5%
absolwenci z roku 201887,5%
absolwenci z roku 201990,1%
absolwenci z roku 202090,0%
absolwenci z roku 202179,9%
absolwenci z roku 202282,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,0%66,8%
absolwenci z roku 201681,5%72,3%
absolwenci z roku 201785,3%71,6%
absolwenci z roku 201886,5%75,0%
absolwenci z roku 201987,1%66,3%
absolwenci z roku 202081,0%70,0%
absolwenci z roku 202176,5%48,7%
absolwenci z roku 202279,0%1,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,4%2,2%0,5%0,6%0,6%0,9%1,0%0,0%0,5%
w II roku1,0%1,1%0,3%0,8%0,2%0,3%1,1%0,0%
w III roku2,4%2,7%1,3%4,1%3,3%2,6%2,6%
w IV roku2,6%3,3%3,0%6,1%3,0%3,7%
w V roku3,5%2,6%4,0%3,9%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Wokalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,040,260,070,070,090,220,340,000,13
w II roku0,180,160,030,080,030,020,200,00
w III roku0,510,400,301,010,510,520,59
w IV roku0,520,530,841,390,530,93
w V roku0,930,370,840,970,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,6531,74
absolwenci z roku 201518,4326,15
absolwenci z roku 201620,1424,82
absolwenci z roku 201715,8620,45
absolwenci z roku 201815,1324,08
absolwenci z roku 201916,5424,44
absolwenci z roku 202013,5814,92
absolwenci z roku 20217,6410,67
absolwenci z roku 20223,353,76
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201424,8%13,9%2,2%
abs. z roku 201539,9%23,7%4,7%
abs. z roku 201633,1%17,7%6,2%
abs. z roku 201747,4%32,6%0,0%
abs. z roku 201846,9%25,0%3,1%
abs. z roku 201934,7%15,9%3,0%
abs. z roku 202049,0%33,0%2,0%
abs. z roku 202158,8%28,5%4,2%
abs. z roku 202245,0%32,0%1,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,5%28,6%19,1%26,3%32,2%24,5%34,5%41,4%32,8%
umowa o pracę10,3%18,7%11,4%17,3%17,2%13,0%24,2%22,6%22,8%
samo­zatrudnienie1,9%3,8%4,2%0,0%2,0%1,6%0,7%2,2%0,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wokalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 752 zł1 983 zł1 383 zł1 463 zł1 899 zł2 042 zł2 112 zł1 810 zł3 147 zł
w II roku1 666 zł2 317 zł1 955 zł1 782 zł2 500 zł2 250 zł2 668 zł2 355 zł
w III roku1 871 zł2 251 zł2 190 zł2 012 zł2 592 zł2 919 zł3 280 zł
w IV roku2 522 zł2 972 zł2 613 zł2 836 zł3 525 zł3 915 zł
w V roku2 939 zł3 085 zł2 894 zł3 400 zł4 583 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 633 zł2 724 zł2 024 zł1 765 zł2 598 zł3 554 zł2 684 zł2 865 zł3 792 zł
w II roku2 343 zł2 541 zł2 394 zł2 308 zł3 205 zł2 944 zł3 290 zł3 067 zł
w III roku2 467 zł2 644 zł2 701 zł2 667 zł3 353 zł3 667 zł4 098 zł
w IV roku2 772 zł3 339 zł2 918 zł3 446 zł4 053 zł4 792 zł
w V roku3 139 zł3 727 zł3 457 zł4 287 zł5 336 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Wokalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wokalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,520,340,340,420,380,380,290,48
w II roku0,420,570,440,380,500,400,440,34
w III roku0,440,510,470,410,480,460,47
w IV roku0,570,620,520,520,590,54
w V roku0,610,600,530,560,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Wokalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności