aplikacja Matura google play app store

Jazz i muzyka estradowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014123
rok 201579
rok 201698
rok 2017145
rok 201896
rok 2019134
rok 2020116
rok 2021102
Liczba absolwentów
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,9%
absolwenci z roku 201685,7%
absolwenci z roku 201773,1%
absolwenci z roku 201871,9%
absolwenci z roku 201970,9%
absolwenci z roku 202063,8%
absolwenci z roku 202173,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,1%53,2%
absolwenci z roku 201677,5%55,1%
absolwenci z roku 201769,0%55,8%
absolwenci z roku 201864,6%41,7%
absolwenci z roku 201965,7%48,5%
absolwenci z roku 202057,8%26,7%
absolwenci z roku 202160,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,8%2,4%2,6%2,6%5,4%4,7%3,0%2,0%
w II roku1,3%3,9%2,7%2,5%3,5%4,5%3,2%
w III roku6,4%3,8%5,3%3,8%4,1%4,3%
w IV roku3,9%4,3%5,9%4,3%4,5%
w V roku3,3%5,8%3,2%3,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,190,280,330,320,940,860,460,27
w II roku0,150,750,440,460,790,820,55
w III roku0,920,801,070,840,790,85
w IV roku0,660,850,960,840,89
w V roku0,871,090,460,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,6322,90
absolwenci z roku 201514,4521,20
absolwenci z roku 201615,7723,46
absolwenci z roku 201716,7024,94
absolwenci z roku 201812,3616,37
absolwenci z roku 201912,9115,02
absolwenci z roku 20206,277,80
absolwenci z roku 20213,784,59
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201443,1%25,2%6,5%
abs. z roku 201553,2%32,9%11,4%
abs. z roku 201640,8%19,4%5,1%
abs. z roku 201744,1%20,7%10,3%
abs. z roku 201860,4%34,4%14,6%
abs. z roku 201953,7%32,9%6,7%
abs. z roku 202063,8%35,3%10,3%
abs. z roku 202154,9%35,3%7,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca31,3%40,5%28,2%33,0%46,2%41,2%47,3%41,6%
umowa o pracę19,1%25,5%15,4%16,8%27,8%23,5%27,1%26,6%
samo­zatrudnienie3,3%8,9%4,4%7,0%7,8%5,3%8,9%6,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 809 zł2 045 zł1 991 zł1 992 zł2 003 zł2 209 zł2 438 zł2 631 zł
w II roku2 108 zł2 042 zł1 975 zł1 984 zł2 343 zł2 752 zł2 808 zł
w III roku1 924 zł2 145 zł2 051 zł2 192 zł2 923 zł3 004 zł
w IV roku2 245 zł2 472 zł2 309 zł2 474 zł3 296 zł
w V roku2 587 zł2 298 zł2 599 zł2 708 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 617 zł2 750 zł3 008 zł2 424 zł2 417 zł2 940 zł3 171 zł3 519 zł
w II roku2 435 zł2 979 zł3 006 zł3 069 zł2 825 zł3 687 zł3 335 zł
w III roku2 625 zł3 619 zł2 580 zł3 134 zł3 641 zł3 672 zł
w IV roku2 841 zł3 223 zł3 156 zł3 024 zł3 799 zł
w V roku3 112 zł3 060 zł3 474 zł3 195 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,520,500,470,420,430,460,43
w II roku0,530,500,460,420,460,500,49
w III roku0,450,490,430,430,540,49
w IV roku0,480,530,450,450,54
w V roku0,510,450,470,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności