aplikacja Matura google play app store

Projektowanie graficzne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201620
rok 201716
rok 201811
rok 201929
rok 202017
Liczba absolwentów
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201655,0%
absolwenci z roku 201743,8%
absolwenci z roku 201854,5%
absolwenci z roku 201951,7%
absolwenci z roku 202076,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201650,0%45,0%
absolwenci z roku 201737,5%37,5%
absolwenci z roku 201836,4%18,2%
absolwenci z roku 201948,3%37,9%
absolwenci z roku 202070,6%52,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku10,4%13,5%7,6%6,0%1,5%
w II roku11,2%12,5%1,5%8,0%0,0%
w III roku11,7%3,6%4,5%12,1%
w IV roku12,1%12,0%2,3%
w V roku20,4%12,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,761,191,221,590,21
w II roku0,981,140,191,510,00
w III roku1,320,650,431,38
w IV roku1,061,420,13
w V roku2,251,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201616,7818,13
absolwenci z roku 201718,5019,88
absolwenci z roku 201817,1121,67
absolwenci z roku 201911,7815,59
absolwenci z roku 202011,905,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201640,0%35,0%5,0%
abs. z roku 201725,0%18,8%6,2%
abs. z roku 201827,3%18,2%0,0%
abs. z roku 201962,1%34,5%10,3%
abs. z roku 202029,4%29,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca28,8%22,9%14,4%37,6%24,5%
umowa o pracę22,1%16,7%12,1%23,8%24,5%
samo­zatrudnienie0,4%6,2%0,0%6,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku2 141 zł2 629 zł1 124 zł1 808 zł3 627 zł
w II roku2 242 zł2 771 zł1 981 zł3 612 zł2 307 zł
w III roku2 363 zł2 570 zł2 365 zł3 709 zł
w IV roku2 373 zł2 621 zł3 277 zł
w V roku3 141 zł4 306 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku2 501 zł2 629 zł2 279 zł3 492 zł
w II roku2 640 zł2 848 zł2 849 zł3 596 zł3 379 zł
w III roku2 496 zł2 869 zł3 654 zł3 781 zł
w IV roku2 859 zł2 594 zł4 120 zł
w V roku3 553 zł4 306 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Projektowanie graficzne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,620,720,280,390,76
w II roku0,620,730,400,700,43
w III roku0,600,630,440,66
w IV roku0,560,580,56
w V roku0,670,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Projektowanie graficzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności