aplikacja Matura google play app store

Kompozycja i teoria muzyki

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201513
rok 201641
rok 201729
rok 201815
rok 201945
rok 202026
rok 202145
rok 202240
Liczba absolwentów
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201697,6%
absolwenci z roku 201793,1%
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201993,3%
absolwenci z roku 202092,3%
absolwenci z roku 202180,0%
absolwenci z roku 202295,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,3%84,6%
absolwenci z roku 201695,1%80,5%
absolwenci z roku 201789,7%75,9%
absolwenci z roku 201873,3%66,7%
absolwenci z roku 201982,2%66,7%
absolwenci z roku 202076,9%53,9%
absolwenci z roku 202173,3%53,3%
absolwenci z roku 202285,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,6%0,0%0,0%0,0%1,7%2,2%1,6%1,3%1,5%
w II roku0,9%1,3%0,0%0,0%5,0%0,0%0,6%0,0%
w III roku0,0%1,3%1,4%2,0%6,7%2,0%0,6%
w IV roku0,9%5,8%0,6%3,2%1,1%2,8%
w V roku0,3%1,9%1,6%5,7%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,000,000,000,360,570,400,260,41
w II roku0,380,230,000,001,650,000,390,00
w III roku0,000,210,270,911,650,710,22
w IV roku0,462,150,181,080,310,77
w V roku0,060,470,300,400,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,1126,37
absolwenci z roku 201526,0834,18
absolwenci z roku 201619,5620,79
absolwenci z roku 201716,5022,02
absolwenci z roku 201822,1419,38
absolwenci z roku 201914,5416,92
absolwenci z roku 202013,9316,91
absolwenci z roku 202110,2813,23
absolwenci z roku 20225,205,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201429,6%14,8%7,4%
abs. z roku 201515,4%7,7%0,0%
abs. z roku 201636,6%29,3%0,0%
abs. z roku 201744,9%20,7%0,0%
abs. z roku 201833,3%13,3%0,0%
abs. z roku 201948,9%26,7%4,4%
abs. z roku 202050,0%42,3%7,7%
abs. z roku 202140,0%20,0%4,4%
abs. z roku 202245,0%32,5%2,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca20,1%9,6%25,6%25,9%13,3%34,2%33,6%29,8%27,1%
umowa o pracę7,4%3,2%22,2%17,2%5,6%20,6%26,6%15,4%20,6%
samo­zatrudnienie6,5%0,0%0,0%0,0%0,0%2,8%2,2%3,0%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 022 zł1 915 zł1 335 zł739 zł1 579 zł1 953 zł1 597 zł1 763 zł
w II roku1 804 zł2 873 zł1 685 zł1 185 zł2 221 zł2 572 zł2 059 zł
w III roku2 421 zł2 008 zł2 615 zł2 981 zł2 448 zł3 318 zł3 735 zł
w IV roku2 361 zł1 995 zł3 278 zł3 577 zł2 711 zł4 085 zł
w V roku2 899 zł2 484 zł3 660 zł5 089 zł4 099 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 732 zł2 577 zł1 843 zł2 475 zł2 316 zł2 186 zł
w II roku1 899 zł3 593 zł2 726 zł1 264 zł2 864 zł3 427 zł3 262 zł
w III roku2 431 zł2 078 zł3 140 zł3 045 zł2 374 zł3 508 zł4 470 zł
w IV roku2 735 zł2 619 zł3 796 zł4 013 zł3 554 zł4 254 zł
w V roku3 217 zł2 740 zł3 938 zł5 141 zł5 011 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,250,470,310,150,280,360,270,24
w II roku0,410,620,360,220,380,450,30
w III roku0,530,450,550,580,410,520,55
w IV roku0,480,400,660,620,400,57
w V roku0,560,510,670,790,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Kompozycja i teoria muzyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności