aplikacja Matura google play app store

Sztuka mediów

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201447
rok 201531
rok 201640
rok 201746
rok 201857
rok 201945
rok 202035
rok 202155
rok 202267
Liczba absolwentów
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,0%
absolwenci z roku 201675,0%
absolwenci z roku 201760,9%
absolwenci z roku 201879,0%
absolwenci z roku 201975,5%
absolwenci z roku 202085,7%
absolwenci z roku 202156,3%
absolwenci z roku 202270,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,7%48,4%
absolwenci z roku 201667,5%55,0%
absolwenci z roku 201752,2%34,8%
absolwenci z roku 201873,7%49,1%
absolwenci z roku 201975,5%48,9%
absolwenci z roku 202085,7%65,7%
absolwenci z roku 202149,1%25,5%
absolwenci z roku 202267,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,0%1,9%2,9%7,0%2,9%4,1%2,1%3,1%1,8%
w II roku6,2%1,1%0,4%1,7%2,9%4,8%3,1%2,0%
w III roku9,9%1,9%2,9%2,7%6,7%6,9%7,8%
w IV roku7,8%1,6%7,1%0,2%1,3%5,5%
w V roku3,6%1,1%7,3%1,8%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,300,340,301,570,671,590,760,710,30
w II roku0,630,190,080,310,581,820,620,21
w III roku1,720,230,700,581,272,631,44
w IV roku1,610,231,740,060,242,52
w V roku0,800,292,210,590,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201425,0529,18
absolwenci z roku 201524,7433,21
absolwenci z roku 201621,8930,93
absolwenci z roku 201717,6619,40
absolwenci z roku 201815,7425,63
absolwenci z roku 201913,7817,11
absolwenci z roku 202019,1017,28
absolwenci z roku 20218,377,67
absolwenci z roku 20224,845,96
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201425,5%10,7%4,3%
abs. z roku 201525,8%9,7%6,5%
abs. z roku 201640,0%17,5%10,0%
abs. z roku 201750,0%34,8%8,7%
abs. z roku 201849,1%17,5%12,3%
abs. z roku 201951,1%33,3%8,9%
abs. z roku 202028,6%20,0%2,9%
abs. z roku 202156,3%40,0%5,4%
abs. z roku 202249,2%23,9%7,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca16,5%18,2%21,2%34,6%27,0%32,4%17,6%37,4%30,3%
umowa o pracę6,4%5,9%6,9%19,6%8,8%19,7%12,6%28,0%12,2%
samo­zatrudnienie4,3%6,5%6,3%5,4%9,4%7,4%2,9%5,4%5,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 354 zł1 399 zł1 306 zł1 771 zł1 356 zł2 583 zł1 926 zł3 631 zł3 024 zł
w II roku1 361 zł1 894 zł1 889 zł2 592 zł1 701 zł2 571 zł2 289 zł4 483 zł
w III roku2 562 zł3 059 zł1 960 zł2 197 zł2 479 zł2 842 zł2 839 zł
w IV roku2 792 zł3 121 zł2 121 zł2 770 zł3 229 zł4 060 zł
w V roku3 462 zł3 540 zł2 519 zł3 765 zł3 421 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 065 zł1 573 zł2 077 zł2 302 zł2 974 zł2 045 zł4 481 zł2 863 zł
w II roku2 633 zł2 404 zł2 797 zł2 723 zł2 909 zł2 770 zł4 815 zł
w III roku3 723 zł3 993 zł2 776 zł2 659 zł3 317 zł3 604 zł3 642 zł
w IV roku3 844 zł3 750 zł2 926 zł3 298 zł4 491 zł4 660 zł
w V roku4 321 zł3 658 zł2 968 zł4 555 zł4 789 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,280,340,330,380,260,440,350,550,41
w II roku0,280,430,440,550,320,440,360,62
w III roku0,510,540,400,410,410,440,37
w IV roku0,550,530,410,470,470,53
w V roku0,630,560,430,550,45
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Sztuka mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności