aplikacja Matura google play app store

Sztuka i wzornictwo ceramiki

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201510
rok 201612
rok 201710
rok 201911
rok 202113
Liczba absolwentów
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201580,0%
absolwenci z roku 201683,3%
absolwenci z roku 201790,0%
absolwenci z roku 201981,8%
absolwenci z roku 202176,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201580,0%50,0%
absolwenci z roku 201683,3%75,0%
absolwenci z roku 201790,0%90,0%
absolwenci z roku 201981,8%54,5%
absolwenci z roku 202169,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
w I roku3,3%9,7%0,0%3,0%6,4%
w II roku9,2%13,2%0,0%7,6%
w III roku19,2%29,2%13,3%8,3%
w IV roku15,8%18,1%9,2%
w V roku6,7%9,0%18,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,340,680,001,132,89
w II roku0,891,220,001,43
w III roku4,237,811,602,16
w IV roku2,254,301,10
w V roku1,572,274,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201531,3036,25
absolwenci z roku 201620,3033,00
absolwenci z roku 201717,5030,12
absolwenci z roku 201919,2524,71
absolwenci z roku 20215,004,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201520,0%0,0%10,0%
abs. z roku 201633,3%0,0%8,3%
abs. z roku 201750,0%20,0%10,0%
abs. z roku 201927,3%18,2%0,0%
abs. z roku 202138,5%30,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca6,7%25,7%23,3%15,9%17,9%
umowa o pracę0,0%0,0%13,3%7,6%15,4%
samo­zatrudnienie2,5%5,6%10,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku823 zł1 228 zł1 733 zł1 697 zł
w II roku1 100 zł2 136 zł
w III roku1 228 zł1 015 zł2 254 zł2 143 zł
w IV roku1 744 zł1 372 zł3 691 zł
w V roku1 813 zł2 588 zł3 198 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 052 zł
w II roku3 268 zł
w III roku1 263 zł2 321 zł
w IV roku1 810 zł1 758 zł3 531 zł
w V roku2 178 zł3 040 zł3 318 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,230,300,320,24
w II roku0,260,47
w III roku0,270,240,490,31
w IV roku0,360,300,71
w V roku0,400,530,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Sztuka i wzornictwo ceramiki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności