aplikacja Matura google play app store

Ochrona dóbr kultury

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201480
rok 201561
rok 201654
rok 201744
rok 201836
rok 201932
rok 202016
rok 202124
Liczba absolwentów
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,8%
absolwenci z roku 201685,2%
absolwenci z roku 201788,7%
absolwenci z roku 201886,1%
absolwenci z roku 201993,7%
absolwenci z roku 202075,0%
absolwenci z roku 202179,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,2%49,2%
absolwenci z roku 201683,4%70,4%
absolwenci z roku 201786,4%54,5%
absolwenci z roku 201877,8%55,6%
absolwenci z roku 201984,4%56,2%
absolwenci z roku 202062,5%31,2%
absolwenci z roku 202175,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,8%1,1%2,6%2,8%0,9%3,1%7,3%1,4%
w II roku0,9%2,2%1,0%1,9%0,7%2,1%6,2%
w III roku5,7%2,6%4,0%4,4%1,9%2,9%
w IV roku2,5%2,5%3,4%9,9%3,5%
w V roku2,6%3,1%4,2%3,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,300,130,370,520,150,600,880,34
w II roku0,170,270,160,430,260,410,68
w III roku0,950,460,511,070,340,74
w IV roku0,570,880,662,290,77
w V roku0,720,930,760,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,3730,17
absolwenci z roku 201520,3029,08
absolwenci z roku 201621,9026,37
absolwenci z roku 201722,8226,51
absolwenci z roku 201821,6724,06
absolwenci z roku 201918,2221,81
absolwenci z roku 202011,3612,00
absolwenci z roku 20212,824,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,5%15,0%1,3%
abs. z roku 201539,3%18,1%0,0%
abs. z roku 201633,3%24,1%1,8%
abs. z roku 201731,8%22,7%2,3%
abs. z roku 201827,8%19,4%2,8%
abs. z roku 201934,4%21,9%9,4%
abs. z roku 202037,5%18,8%6,2%
abs. z roku 202145,8%33,4%4,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca15,8%16,0%22,1%23,5%22,2%21,8%22,4%23,3%
umowa o pracę9,6%9,4%16,2%18,2%17,2%10,7%12,5%17,4%
samo­zatrudnienie1,3%0,0%1,8%2,3%1,9%5,7%6,2%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 083 zł1 150 zł1 438 zł1 647 zł2 267 zł1 405 zł2 213 zł1 780 zł
w II roku1 474 zł1 786 zł1 668 zł1 720 zł2 441 zł2 507 zł2 768 zł
w III roku1 920 zł2 178 zł2 244 zł2 412 zł2 694 zł3 563 zł
w IV roku2 504 zł2 630 zł2 606 zł2 926 zł3 889 zł
w V roku3 068 zł3 422 zł3 445 zł3 746 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 694 zł1 283 zł1 604 zł2 021 zł2 551 zł1 662 zł3 526 zł2 426 zł
w II roku1 960 zł2 150 zł1 790 zł1 743 zł2 865 zł2 516 zł3 546 zł
w III roku2 309 zł2 613 zł2 652 zł2 651 zł3 327 zł3 818 zł
w IV roku2 826 zł3 097 zł2 652 zł3 213 zł4 048 zł
w V roku3 326 zł3 634 zł3 530 zł4 062 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,270,310,360,370,480,290,450,29
w II roku0,360,430,380,380,450,450,43
w III roku0,460,510,490,470,440,56
w IV roku0,570,580,530,510,57
w V roku0,650,700,620,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności