aplikacja Matura google play app store

Aktorstwo nowych mediów

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201626
rok 201714
rok 201810
rok 201910
Liczba absolwentów
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201646,2%
absolwenci z roku 201742,9%
absolwenci z roku 201860,0%
absolwenci z roku 201960,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201611,5%7,7%
absolwenci z roku 201714,3%14,3%
absolwenci z roku 201830,0%10,0%
absolwenci z roku 201960,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku5,1%1,8%5,8%15,0%
w II roku4,8%2,4%1,7%
w III roku4,2%0,0%
w IV roku6,1%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,540,371,122,29
w II roku0,800,400,74
w III roku1,080,00
w IV roku1,20
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201610,5922,45
absolwenci z roku 20177,1714,89
absolwenci z roku 20183,758,00
absolwenci z roku 2019
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201657,7%19,2%11,5%
abs. z roku 201764,3%35,7%7,1%
abs. z roku 201880,0%30,0%20,0%
abs. z roku 201920,0%10,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca40,7%44,0%50,0%9,2%
umowa o pracę10,3%18,5%20,0%0,8%
samo­zatrudnienie7,7%7,1%15,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 432 zł387 zł971 zł
w II roku1 675 zł1 539 zł1 581 zł
w III roku2 011 zł2 032 zł
w IV roku1 823 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 232 zł522 zł2 699 zł
w II roku2 665 zł1 930 zł2 327 zł
w III roku2 512 zł2 872 zł
w IV roku3 035 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,300,070,15
w II roku0,350,250,23
w III roku0,390,31
w IV roku0,34
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności