aplikacja Matura google play app store

Aktorstwo nowych mediów

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201626
rok 201714
rok 201810
rok 201910
rok 202113
rok 202219
Liczba absolwentów
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201646,2%
absolwenci z roku 201750,0%
absolwenci z roku 201860,0%
absolwenci z roku 201970,0%
absolwenci z roku 202146,2%
absolwenci z roku 202247,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201611,5%11,5%
absolwenci z roku 201714,3%14,3%
absolwenci z roku 201830,0%30,0%
absolwenci z roku 201960,0%40,0%
absolwenci z roku 202138,5%23,1%
absolwenci z roku 202226,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,1%1,8%5,8%15,0%1,9%1,3%
w II roku4,8%2,4%1,7%21,7%0,0%
w III roku4,2%0,0%0,0%5,8%
w IV roku6,1%4,2%0,0%10,0%
w V roku5,1%1,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,371,122,290,650,23
w II roku0,800,400,742,320,00
w III roku1,080,000,000,76
w IV roku1,200,780,001,07
w V roku0,930,370,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201614,4625,50
absolwenci z roku 201710,1524,17
absolwenci z roku 201812,7023,43
absolwenci z roku 201927,1125,33
absolwenci z roku 20217,177,00
absolwenci z roku 20224,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201657,7%19,2%11,5%
abs. z roku 201764,3%35,7%7,1%
abs. z roku 201880,0%30,0%20,0%
abs. z roku 201920,0%10,0%0,0%
abs. z roku 202176,9%15,4%7,7%
abs. z roku 202231,6%10,5%5,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca40,7%44,0%50,0%9,2%48,7%26,3%
umowa o pracę10,3%18,5%20,0%0,8%12,2%3,5%
samo­zatrudnienie7,7%7,1%15,0%0,0%7,1%5,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 432 zł387 zł971 zł2 606 zł1 136 zł
w II roku1 675 zł1 539 zł1 581 zł3 344 zł2 563 zł
w III roku2 011 zł2 032 zł1 791 zł2 906 zł
w IV roku1 823 zł1 437 zł1 928 zł2 600 zł
w V roku2 089 zł2 398 zł2 182 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 232 zł522 zł2 699 zł
w II roku2 665 zł1 930 zł2 327 zł4 305 zł
w III roku2 512 zł2 872 zł2 062 zł3 588 zł
w IV roku3 035 zł1 824 zł2 207 zł4 291 zł
w V roku3 190 zł2 570 zł2 499 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Aktorstwo nowych mediów, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,300,070,150,370,14
w II roku0,350,250,230,480,31
w III roku0,390,310,260,45
w IV roku0,340,200,270,38
w V roku0,350,310,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Aktorstwo nowych mediów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności