aplikacja Matura google play app store

Instrumentalistyka

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014585
rok 2015585
rok 2016578
rok 2017560
rok 2018582
rok 2019533
rok 2020570
rok 2021520
rok 2022524
Liczba absolwentów
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,1%
absolwenci z roku 201693,1%
absolwenci z roku 201792,5%
absolwenci z roku 201892,8%
absolwenci z roku 201991,9%
absolwenci z roku 202091,2%
absolwenci z roku 202191,0%
absolwenci z roku 202288,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,5%81,5%
absolwenci z roku 201691,7%81,7%
absolwenci z roku 201791,0%83,7%
absolwenci z roku 201891,1%80,1%
absolwenci z roku 201988,8%78,1%
absolwenci z roku 202089,0%73,8%
absolwenci z roku 202186,7%63,5%
absolwenci z roku 202284,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,9%0,5%0,3%0,6%0,2%0,4%0,7%0,5%0,4%
w II roku0,5%0,4%0,2%0,4%0,3%0,3%0,6%0,3%
w III roku2,8%2,4%1,3%2,2%3,2%1,2%2,0%
w IV roku2,6%2,4%2,3%3,4%2,6%1,5%
w V roku1,2%1,9%2,9%2,4%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,080,060,050,090,030,070,100,110,10
w II roku0,070,040,060,060,060,060,110,05
w III roku0,420,470,290,480,570,250,41
w IV roku0,470,510,540,620,580,41
w V roku0,250,440,580,490,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,3124,01
absolwenci z roku 201522,9724,42
absolwenci z roku 201621,2223,66
absolwenci z roku 201719,3422,76
absolwenci z roku 201821,6124,66
absolwenci z roku 201920,0222,35
absolwenci z roku 202016,9719,09
absolwenci z roku 202112,3813,43
absolwenci z roku 20224,986,19
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201423,0%18,6%1,6%
abs. z roku 201523,5%18,7%1,1%
abs. z roku 201624,9%19,8%0,9%
abs. z roku 201729,8%22,6%1,7%
abs. z roku 201829,5%21,5%0,8%
abs. z roku 201931,9%23,7%1,0%
abs. z roku 202030,4%21,9%2,1%
abs. z roku 202136,3%27,5%2,3%
abs. z roku 202235,4%25,9%2,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca16,9%17,4%18,0%18,6%18,1%21,3%20,4%24,8%24,8%
umowa o pracę14,2%14,8%15,0%15,2%14,8%16,8%15,3%19,8%19,1%
samo­zatrudnienie1,1%0,8%0,7%1,0%0,7%0,5%1,3%1,6%1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 691 zł1 625 zł1 828 zł1 463 zł1 601 zł1 921 zł2 383 zł2 812 zł3 400 zł
w II roku1 944 zł2 171 zł2 391 zł2 047 zł2 466 zł2 521 zł3 074 zł3 520 zł
w III roku2 392 zł2 494 zł2 844 zł2 829 zł2 823 zł3 231 zł4 072 zł
w IV roku2 960 zł3 134 zł3 423 zł3 419 zł3 598 zł4 342 zł
w V roku3 434 zł3 564 zł3 917 zł4 114 zł4 681 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 817 zł1 752 zł2 078 zł1 733 zł1 913 zł2 432 zł2 861 zł3 228 zł4 021 zł
w II roku1 967 zł2 340 zł2 652 zł2 262 zł2 660 zł2 859 zł3 462 zł4 081 zł
w III roku2 567 zł2 707 zł3 158 zł3 094 zł3 216 zł3 639 zł4 487 zł
w IV roku3 094 zł3 401 zł3 735 zł3 795 zł3 886 zł4 803 zł
w V roku3 628 zł3 942 zł4 131 zł4 321 zł4 928 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Instrumentalistyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,430,460,330,340,380,440,470,49
w II roku0,480,530,550,440,480,460,500,52
w III roku0,570,570,610,560,510,540,60
w IV roku0,660,650,680,620,590,64
w V roku0,720,700,720,670,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Instrumentalistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności