aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia artystyczne - Polska

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 683
rok 20152 221
rok 20162 141
rok 20172 229
rok 20182 038
rok 20192 125
rok 20201 681
rok 20211 741
Liczba absolwentów
artystyczne (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201525,9%
absolwenci z roku 201624,1%
absolwenci z roku 201725,9%
absolwenci z roku 201824,2%
absolwenci z roku 201922,7%
absolwenci z roku 202021,2%
absolwenci z roku 202118,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku11,5%9,4%8,1%6,6%6,4%6,2%6,0%4,7%
w II roku6,9%5,7%4,2%4,3%5,2%5,3%2,9%
w III roku4,7%3,7%3,0%3,9%4,3%3,5%
w IV roku4,1%3,1%3,2%4,0%3,0%
w V roku3,1%3,1%3,7%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
artystyczne (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,161,181,251,321,401,451,171,01
w II roku0,850,950,820,971,221,150,68
w III roku0,710,780,720,940,880,84
w IV roku0,780,800,860,860,69
w V roku0,680,780,820,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
artystyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,5213,58
absolwenci z roku 20157,3811,54
absolwenci z roku 20166,7512,03
absolwenci z roku 20175,8210,77
absolwenci z roku 20185,199,33
absolwenci z roku 20194,907,67
absolwenci z roku 20204,176,01
absolwenci z roku 20212,663,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
artystyczne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
artystyczne (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201471,3%50,2%8,9%
abs. z roku 201573,7%53,6%7,8%
abs. z roku 201674,0%51,7%8,7%
abs. z roku 201778,6%58,1%8,2%
abs. z roku 201879,0%57,4%9,1%
abs. z roku 201974,9%53,9%7,6%
abs. z roku 202076,1%56,3%8,0%
abs. z roku 202177,3%55,8%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
artystyczne (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca51,0%54,8%54,2%60,3%61,4%59,1%61,2%62,3%
umowa o pracę36,2%39,5%37,4%43,3%43,3%42,0%44,2%43,0%
samo­zatrudnienie5,3%5,1%5,5%5,6%5,7%5,6%5,8%6,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
artystyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
artystyczne (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 039 zł2 227 zł2 228 zł2 431 zł2 630 zł2 829 zł3 209 zł3 458 zł
w II roku2 552 zł2 668 zł2 818 zł3 090 zł3 182 zł3 476 zł4 054 zł
w III roku2 829 zł3 113 zł3 239 zł3 466 zł3 809 zł4 228 zł
w IV roku3 168 zł3 556 zł3 602 zł3 965 zł4 451 zł
w V roku3 586 zł3 901 zł4 086 zł4 666 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
artystyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 411 zł2 572 zł2 706 zł2 797 zł3 066 zł3 333 zł3 629 zł3 987 zł
w II roku2 814 zł2 958 zł3 157 zł3 391 zł3 626 zł3 924 zł4 426 zł
w III roku3 083 zł3 378 zł3 605 zł3 829 zł4 186 zł4 663 zł
w IV roku3 455 zł3 838 zł4 031 zł4 321 zł4 825 zł
w V roku3 820 zł4 224 zł4 528 zł4 905 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
artystyczne (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy artystyczne, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,530,550,510,530,540,530,560,54
w II roku0,640,630,610,630,610,600,64
w III roku0,670,690,650,660,660,66
w IV roku0,700,730,680,690,70
w V roku0,730,750,710,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
artystyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
artystyczne (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności