aplikacja Matura google play app store

Sztuka mediów

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201547
rok 201630
rok 201712
rok 201825
rok 201925
rok 202027
rok 202125
Liczba absolwentów
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201517,0%
absolwenci z roku 201633,3%
absolwenci z roku 201741,7%
absolwenci z roku 201832,0%
absolwenci z roku 201916,0%
absolwenci z roku 202014,8%
absolwenci z roku 20210,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,7%11,2%12,8%0,0%7,3%14,0%9,6%4,3%
w II roku6,8%7,3%7,0%0,0%11,4%10,0%0,3%
w III roku4,0%3,2%3,3%0,0%6,0%6,0%
w IV roku8,3%2,0%4,7%0,0%6,7%
w V roku8,6%3,9%1,9%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,831,982,480,001,584,462,060,78
w II roku0,932,001,760,002,493,160,13
w III roku0,721,310,810,000,891,39
w IV roku2,460,722,140,001,11
w V roku4,191,260,520,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,1616,17
absolwenci z roku 20156,4315,69
absolwenci z roku 201613,5021,06
absolwenci z roku 201714,0018,50
absolwenci z roku 20184,9812,68
absolwenci z roku 20196,8815,31
absolwenci z roku 20205,516,31
absolwenci z roku 20212,384,28
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201477,8%40,8%33,4%
abs. z roku 201570,2%38,3%19,1%
abs. z roku 201656,7%30,0%6,7%
abs. z roku 201750,0%25,0%8,3%
abs. z roku 201880,0%36,0%8,0%
abs. z roku 201980,0%28,0%16,0%
abs. z roku 202074,1%25,9%25,9%
abs. z roku 202184,0%48,0%8,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca59,3%49,7%33,9%34,0%54,3%53,3%51,2%65,0%
umowa o pracę34,9%26,6%20,6%14,6%23,0%16,7%19,7%37,3%
samo­zatrudnienie24,4%12,2%4,7%8,3%3,0%5,7%17,3%4,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 581 zł3 177 zł2 538 zł1 165 zł1 775 zł1 441 zł2 148 zł2 779 zł
w II roku3 264 zł3 057 zł2 961 zł1 611 zł2 399 zł2 407 zł2 675 zł
w III roku3 439 zł3 577 zł3 689 zł2 082 zł2 854 zł3 327 zł
w IV roku3 414 zł3 463 zł3 872 zł1 869 zł3 058 zł
w V roku4 413 zł3 591 zł4 066 zł3 808 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 300 zł2 886 zł3 852 zł1 465 zł2 209 zł2 594 zł2 912 zł4 096 zł
w II roku4 171 zł3 675 zł4 014 zł1 655 zł3 352 zł3 317 zł3 703 zł
w III roku3 629 zł4 302 zł4 149 zł2 131 zł3 472 zł3 677 zł
w IV roku3 576 zł3 801 zł4 463 zł3 786 zł4 017 zł
w V roku4 937 zł4 134 zł4 645 zł4 491 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,620,630,460,200,360,230,320,44
w II roku0,670,600,520,260,440,360,38
w III roku0,650,660,600,360,480,46
w IV roku0,630,600,630,320,46
w V roku0,730,590,600,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Sztuka mediów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności