aplikacja Matura google play app store

Wiedza o teatrze

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201529
rok 201616
rok 201723
rok 201834
rok 201928
rok 202012
rok 202110
Liczba absolwentów
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201551,7%
absolwenci z roku 201668,8%
absolwenci z roku 201760,9%
absolwenci z roku 201838,3%
absolwenci z roku 201932,2%
absolwenci z roku 202016,7%
absolwenci z roku 202140,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku17,2%7,5%7,3%0,7%0,5%7,4%5,6%0,0%
w II roku14,1%6,9%9,4%2,2%3,7%2,7%7,6%
w III roku9,9%2,0%0,5%6,2%2,7%1,5%
w IV roku3,1%2,6%2,6%1,8%6,6%
w V roku3,6%0,3%2,1%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,901,151,450,240,081,151,620,00
w II roku2,971,292,720,491,480,673,84
w III roku2,960,270,191,200,550,57
w IV roku1,210,550,370,512,50
w V roku0,680,180,220,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,5616,38
absolwenci z roku 20158,7913,67
absolwenci z roku 20169,2711,17
absolwenci z roku 20178,5912,89
absolwenci z roku 20186,9412,04
absolwenci z roku 20194,497,08
absolwenci z roku 20203,645,30
absolwenci z roku 20210,603,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201481,2%37,5%6,2%
abs. z roku 201579,3%48,3%3,4%
abs. z roku 201668,8%50,0%6,2%
abs. z roku 201769,6%47,8%0,0%
abs. z roku 201888,2%55,9%3,0%
abs. z roku 201978,5%53,6%3,6%
abs. z roku 202075,0%58,3%0,0%
abs. z roku 2021100,0%100,0%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca44,3%52,6%44,8%48,6%63,5%69,3%70,8%94,2%
umowa o pracę31,8%31,9%31,2%36,2%37,3%51,2%57,6%78,3%
samo­zatrudnienie1,0%1,1%0,5%0,0%0,5%3,6%0,0%9,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 332 zł1 576 zł2 061 zł2 573 zł2 125 zł3 270 zł4 674 zł4 977 zł
w II roku1 783 zł2 370 zł2 537 zł3 198 zł2 778 zł3 293 zł5 488 zł
w III roku2 208 zł3 192 zł2 797 zł3 050 zł3 285 zł4 589 zł
w IV roku2 374 zł3 161 zł2 901 zł3 433 zł3 466 zł
w V roku2 795 zł3 123 zł2 945 zł3 724 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 342 zł1 999 zł2 223 zł2 865 zł2 778 zł4 070 zł5 413 zł5 074 zł
w II roku2 390 zł2 544 zł2 390 zł3 311 zł3 162 zł4 774 zł5 983 zł
w III roku2 887 zł3 530 zł2 930 zł3 745 zł3 760 zł5 463 zł
w IV roku2 831 zł3 884 zł3 779 zł3 979 zł4 380 zł
w V roku2 995 zł3 778 zł3 551 zł4 405 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wiedza o teatrze, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,370,450,580,410,510,790,78
w II roku0,440,540,520,660,500,470,82
w III roku0,510,690,550,580,550,60
w IV roku0,490,650,520,590,52
w V roku0,550,580,490,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Wiedza o teatrze (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności