aplikacja Matura google play app store

Kompozycja i teoria muzyki

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201521
rok 201614
rok 201725
rok 201814
rok 201941
rok 202010
rok 202127
rok 202212
Liczba absolwentów
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201561,9%
absolwenci z roku 201642,9%
absolwenci z roku 201764,0%
absolwenci z roku 201871,4%
absolwenci z roku 201939,0%
absolwenci z roku 202020,0%
absolwenci z roku 202144,5%
absolwenci z roku 202225,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,1%5,1%0,0%1,0%0,0%2,8%0,0%0,3%1,4%
w II roku0,6%1,2%0,0%2,7%0,0%3,1%8,3%3,4%
w III roku1,2%0,0%1,2%0,0%1,8%2,6%10,0%
w IV roku3,1%0,4%0,0%0,0%0,0%0,8%
w V roku0,3%1,6%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,250,850,000,170,000,720,000,080,47
w II roku0,060,360,001,000,000,570,690,66
w III roku0,130,000,140,000,360,330,69
w IV roku0,780,210,000,000,000,10
w V roku0,060,870,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,688,79
absolwenci z roku 20155,2810,54
absolwenci z roku 20165,6415,57
absolwenci z roku 20174,036,20
absolwenci z roku 20186,1415,85
absolwenci z roku 20197,9111,18
absolwenci z roku 20202,672,86
absolwenci z roku 20212,852,16
absolwenci z roku 20223,125,71
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201477,8%70,4%3,7%
abs. z roku 201571,4%57,1%19,1%
abs. z roku 201685,7%64,3%14,3%
abs. z roku 201776,0%64,0%4,0%
abs. z roku 201885,7%50,0%0,0%
abs. z roku 201965,8%48,8%4,9%
abs. z roku 202090,0%70,0%10,0%
abs. z roku 202181,5%66,6%0,0%
abs. z roku 202258,3%50,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca69,2%59,1%71,4%67,7%52,4%51,0%74,2%72,2%48,6%
umowa o pracę59,6%41,7%54,8%59,7%32,7%37,8%57,5%54,3%36,1%
samo­zatrudnienie3,7%17,5%10,1%0,4%0,0%4,5%6,7%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 920 zł2 232 zł2 179 zł2 276 zł1 800 zł2 772 zł2 969 zł3 376 zł3 074 zł
w II roku3 288 zł2 216 zł2 905 zł2 624 zł3 050 zł2 884 zł2 701 zł4 234 zł
w III roku3 989 zł2 685 zł2 745 zł3 087 zł3 503 zł3 757 zł2 649 zł
w IV roku4 514 zł3 248 zł3 109 zł3 821 zł4 910 zł4 501 zł
w V roku4 838 zł3 578 zł3 532 zł4 175 zł6 363 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 676 zł2 283 zł2 445 zł2 379 zł2 520 zł3 169 zł3 266 zł3 773 zł3 760 zł
w II roku3 085 zł2 514 zł2 926 zł2 747 zł3 401 zł3 881 zł3 173 zł4 649 zł
w III roku3 677 zł2 815 zł3 172 zł3 117 zł3 697 zł4 410 zł3 471 zł
w IV roku3 937 zł3 556 zł3 178 zł3 740 zł4 930 zł5 029 zł
w V roku4 528 zł3 762 zł3 591 zł4 131 zł6 509 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kompozycja i teoria muzyki, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,760,560,470,500,350,520,510,520,41
w II roku0,840,510,580,500,570,490,450,58
w III roku0,960,600,520,600,600,580,40
w IV roku1,030,690,560,690,780,62
w V roku1,000,690,580,660,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Kompozycja i teoria muzyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności