aplikacja Matura google play app store

Sztuka mediów i edukacja wizualna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201418
rok 201514
rok 201617
rok 202010
rok 202113
Liczba absolwentów
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201514,3%
absolwenci z roku 201617,6%
absolwenci z roku 20200,0%
absolwenci z roku 20210,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
w I roku18,1%22,0%21,1%10,8%15,4%
w II roku25,9%16,1%16,7%10,0%25,0%
w III roku15,3%1,8%16,2%15,8%
w IV roku14,4%11,3%16,2%
w V roku12,0%10,7%17,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,242,092,460,981,38
w II roku1,661,081,850,982,17
w III roku1,100,251,481,74
w IV roku1,142,551,93
w V roku1,010,942,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,1212,44
absolwenci z roku 20153,5014,25
absolwenci z roku 20166,888,93
absolwenci z roku 20203,2212,50
absolwenci z roku 20215,228,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,1%50,0%5,6%
abs. z roku 201585,7%42,9%14,3%
abs. z roku 201670,6%52,9%0,0%
abs. z roku 202090,0%40,0%0,0%
abs. z roku 202161,5%38,5%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca45,8%61,3%54,9%60,8%39,1%
umowa o pracę36,6%33,3%49,5%40,0%26,9%
samo­zatrudnienie5,6%14,3%0,0%0,0%3,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 883 zł1 767 zł1 948 zł2 029 zł3 425 zł
w II roku1 813 zł1 877 zł2 089 zł2 780 zł4 560 zł
w III roku2 088 zł2 192 zł3 293 zł4 178 zł
w IV roku2 494 zł2 488 zł3 269 zł
w V roku2 916 zł2 788 zł3 048 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 159 zł2 222 zł2 260 zł2 708 zł2 987 zł
w II roku1 836 zł2 001 zł2 302 zł3 565 zł4 241 zł
w III roku2 241 zł2 049 zł3 277 zł4 953 zł
w IV roku2 602 zł2 475 zł3 470 zł
w V roku3 042 zł2 848 zł3 080 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,430,500,360,59
w II roku0,510,450,500,430,69
w III roku0,540,500,720,60
w IV roku0,550,560,67
w V roku0,600,590,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Sztuka mediów i edukacja wizualna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności