aplikacja Matura google play app store

Jazz i muzyka estradowa

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201457
rok 201563
rok 201669
rok 201766
rok 201869
rok 201995
rok 202036
rok 202179
Liczba absolwentów
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201525,4%
absolwenci z roku 201613,0%
absolwenci z roku 201721,2%
absolwenci z roku 201820,3%
absolwenci z roku 201916,8%
absolwenci z roku 20208,3%
absolwenci z roku 202116,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,4%8,5%7,6%5,1%6,1%6,1%3,9%8,9%
w II roku6,3%3,9%2,0%2,7%4,1%2,9%1,4%
w III roku4,4%1,4%2,7%4,1%1,7%1,6%
w IV roku3,8%2,2%1,1%4,8%1,7%
w V roku2,2%0,9%2,5%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,781,031,080,941,261,400,681,56
w II roku1,090,690,330,460,770,560,54
w III roku0,580,270,540,660,340,36
w IV roku0,810,350,220,810,33
w V roku0,420,210,400,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,6313,59
absolwenci z roku 20156,4313,35
absolwenci z roku 20166,6712,24
absolwenci z roku 20176,4715,88
absolwenci z roku 20185,3611,40
absolwenci z roku 20194,6813,00
absolwenci z roku 20203,528,30
absolwenci z roku 20212,893,96
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201470,2%52,6%14,0%
abs. z roku 201571,4%41,3%17,5%
abs. z roku 201681,2%47,8%17,4%
abs. z roku 201780,3%42,4%15,2%
abs. z roku 201872,5%42,0%14,5%
abs. z roku 201977,9%36,8%16,9%
abs. z roku 202083,4%47,2%22,2%
abs. z roku 202184,8%43,0%15,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca54,3%57,4%58,3%60,3%59,5%61,9%69,4%63,5%
umowa o pracę38,5%35,7%38,8%32,1%34,5%29,2%41,2%32,6%
samo­zatrudnienie10,7%12,0%12,6%9,5%8,9%12,4%16,4%12,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 062 zł1 799 zł1 638 zł1 621 zł2 197 zł1 979 zł3 607 zł3 227 zł
w II roku2 393 zł1 937 zł2 244 zł1 923 zł2 558 zł2 550 zł4 232 zł
w III roku2 476 zł2 204 zł2 563 zł1 632 zł2 852 zł3 162 zł
w IV roku2 513 zł2 426 zł2 825 zł1 974 zł3 312 zł
w V roku2 886 zł2 744 zł3 315 zł2 611 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 437 zł2 277 zł2 060 zł1 855 zł2 692 zł3 027 zł3 637 zł4 556 zł
w II roku2 889 zł2 220 zł2 289 zł2 130 zł2 845 zł3 493 zł4 576 zł
w III roku2 880 zł2 463 zł2 728 zł2 171 zł3 202 zł3 747 zł
w IV roku2 751 zł2 830 zł2 930 zł2 409 zł3 697 zł
w V roku3 011 zł3 396 zł3 492 zł3 445 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,480,380,370,480,380,630,49
w II roku0,620,480,480,410,510,440,67
w III roku0,600,510,520,330,530,49
w IV roku0,570,530,530,370,55
w V roku0,610,550,570,43
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Jazz i muzyka estradowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności