aplikacja Matura google play app store

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014102
rok 2015103
rok 2016108
rok 2017100
rok 201866
rok 201953
rok 202057
rok 202160
Liczba absolwentów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201526,2%
absolwenci z roku 201617,6%
absolwenci z roku 20179,0%
absolwenci z roku 201813,6%
absolwenci z roku 201920,8%
absolwenci z roku 202014,0%
absolwenci z roku 202111,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku15,3%18,3%14,0%14,2%11,3%7,7%10,1%10,1%
w II roku11,5%11,4%7,4%6,4%9,7%6,9%2,2%
w III roku9,8%6,4%5,1%10,6%5,4%6,4%
w IV roku11,9%7,0%5,5%9,2%3,4%
w V roku6,3%7,8%7,9%5,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,482,022,002,532,332,272,171,49
w II roku1,401,461,391,742,341,510,33
w III roku1,341,171,112,611,081,27
w IV roku1,901,210,962,110,56
w V roku1,341,541,311,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,2514,11
absolwenci z roku 20158,0712,63
absolwenci z roku 20168,5913,07
absolwenci z roku 20178,6514,87
absolwenci z roku 20186,2511,80
absolwenci z roku 20192,935,94
absolwenci z roku 20204,507,96
absolwenci z roku 20213,143,90
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,4%51,0%11,8%
abs. z roku 201578,6%45,6%2,9%
abs. z roku 201671,3%45,4%7,4%
abs. z roku 201766,0%44,0%6,0%
abs. z roku 201874,2%44,0%6,1%
abs. z roku 201983,0%66,0%5,7%
abs. z roku 202068,4%49,1%7,0%
abs. z roku 202176,7%55,0%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca53,5%53,1%46,6%45,8%53,2%60,9%52,6%59,4%
umowa o pracę34,5%31,3%29,8%28,8%29,3%48,1%35,8%37,8%
samo­zatrudnienie7,1%2,4%2,6%3,7%2,9%5,7%3,8%5,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 769 zł1 549 zł1 777 zł1 864 zł1 812 zł2 636 zł2 684 zł2 742 zł
w II roku2 208 zł2 177 zł2 326 zł2 613 zł2 144 zł3 549 zł3 459 zł
w III roku2 433 zł2 457 zł2 806 zł2 662 zł2 718 zł4 082 zł
w IV roku2 667 zł2 613 zł3 019 zł3 047 zł3 264 zł
w V roku2 903 zł3 281 zł3 289 zł3 332 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 231 zł2 049 zł2 322 zł2 395 zł2 285 zł3 098 zł2 952 zł3 168 zł
w II roku2 603 zł2 426 zł2 572 zł3 000 zł2 800 zł3 843 zł4 032 zł
w III roku2 719 zł2 645 zł2 903 zł2 932 zł3 381 zł4 455 zł
w IV roku2 967 zł2 959 zł3 294 zł3 460 zł3 799 zł
w V roku3 347 zł3 591 zł3 759 zł3 640 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,380,390,420,370,510,480,46
w II roku0,550,510,490,540,410,630,57
w III roku0,560,540,540,510,480,64
w IV roku0,600,550,550,540,51
w V roku0,600,650,550,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności