aplikacja Matura google play app store

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201487
rok 201588
rok 2016108
rok 201784
rok 201855
rok 201953
rok 202044
rok 202148
rok 202233
Liczba absolwentów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201528,4%
absolwenci z roku 201617,6%
absolwenci z roku 20179,5%
absolwenci z roku 201816,4%
absolwenci z roku 201920,8%
absolwenci z roku 202022,7%
absolwenci z roku 202114,6%
absolwenci z roku 202215,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku15,7%16,8%14,0%14,1%6,9%7,7%7,9%9,5%6,8%
w II roku12,0%12,0%7,4%5,3%9,2%6,9%2,3%8,9%
w III roku10,0%6,2%5,1%9,5%4,7%6,4%1,3%
w IV roku10,3%8,1%5,5%9,1%0,8%5,2%
w V roku5,4%8,5%7,9%6,1%2,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,631,752,002,521,602,271,821,312,05
w II roku1,571,551,391,642,401,510,401,39
w III roku1,491,171,112,511,071,270,43
w IV roku1,891,380,962,110,211,17
w V roku1,251,711,312,000,49
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,5714,75
absolwenci z roku 20159,0312,28
absolwenci z roku 20168,5913,07
absolwenci z roku 20177,6513,32
absolwenci z roku 20186,2214,86
absolwenci z roku 20192,936,79
absolwenci z roku 20204,397,95
absolwenci z roku 20214,385,75
absolwenci z roku 20223,574,42
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,4%49,4%12,7%
abs. z roku 201577,3%50,0%2,3%
abs. z roku 201671,3%45,4%7,4%
abs. z roku 201767,8%46,4%4,7%
abs. z roku 201872,7%45,5%5,5%
abs. z roku 201983,0%66,0%5,7%
abs. z roku 202070,5%52,3%2,3%
abs. z roku 202179,1%60,4%8,3%
abs. z roku 202287,9%75,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca53,0%51,1%46,6%47,1%54,2%61,0%56,8%62,0%66,2%
umowa o pracę32,5%34,8%29,8%29,6%32,4%48,2%37,7%41,1%53,6%
samo­zatrudnienie7,2%2,1%2,6%3,0%3,3%5,7%2,3%5,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 724 zł1 669 zł1 777 zł1 940 zł1 918 zł2 630 zł2 467 zł2 754 zł3 452 zł
w II roku2 229 zł2 338 zł2 326 zł2 766 zł2 212 zł3 549 zł3 291 zł3 522 zł
w III roku2 456 zł2 624 zł2 806 zł2 774 zł2 779 zł3 980 zł4 619 zł
w IV roku2 737 zł2 769 zł3 019 zł3 095 zł3 314 zł4 888 zł
w V roku2 962 zł3 424 zł3 289 zł3 389 zł4 035 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 198 zł2 079 zł2 322 zł2 477 zł2 309 zł3 087 zł2 813 zł2 992 zł3 864 zł
w II roku2 626 zł2 576 zł2 572 zł3 155 zł3 009 zł3 843 zł3 996 zł3 981 zł
w III roku2 777 zł2 776 zł2 903 zł3 101 zł3 425 zł4 455 zł5 035 zł
w IV roku3 105 zł3 083 zł3 294 zł3 595 zł3 849 zł4 958 zł
w V roku3 452 zł3 712 zł3 759 zł3 769 zł4 605 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,410,390,430,390,510,430,450,44
w II roku0,550,540,490,560,420,630,530,51
w III roku0,560,580,540,520,480,630,66
w IV roku0,610,580,550,530,510,69
w V roku0,610,680,550,540,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności