aplikacja Matura google play app store

Filmoznawstwo i kultura mediów

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201518
rok 201616
rok 201741
rok 201811
rok 201916
rok 202021
rok 202117
Liczba absolwentów
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201555,6%
absolwenci z roku 201650,0%
absolwenci z roku 201726,8%
absolwenci z roku 201854,5%
absolwenci z roku 201925,0%
absolwenci z roku 202042,9%
absolwenci z roku 202135,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,9%1,9%1,0%3,7%4,5%3,6%0,8%5,4%
w II roku0,0%0,9%0,5%3,0%0,0%0,0%1,2%
w III roku2,1%0,0%2,1%3,0%0,0%2,1%
w IV roku0,7%0,0%2,6%3,3%0,0%
w V roku0,0%0,0%6,8%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,730,770,181,012,950,640,231,58
w II roku0,000,270,380,920,000,000,71
w III roku1,080,001,500,850,000,36
w IV roku0,460,000,921,100,00
w V roku0,000,003,290,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,2526,73
absolwenci z roku 20159,5317,33
absolwenci z roku 20164,4012,86
absolwenci z roku 20174,8311,05
absolwenci z roku 20181,095,90
absolwenci z roku 20196,4210,50
absolwenci z roku 20204,323,73
absolwenci z roku 20213,583,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%25,0%0,0%
abs. z roku 201577,8%50,0%5,6%
abs. z roku 201687,5%62,5%0,0%
abs. z roku 201785,4%61,0%7,3%
abs. z roku 2018100,0%81,8%9,1%
abs. z roku 201956,2%43,8%6,2%
abs. z roku 202081,0%66,7%14,3%
abs. z roku 202170,6%52,9%17,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca29,9%53,7%57,3%65,7%93,2%48,4%69,0%46,6%
umowa o pracę17,4%37,5%30,2%44,1%64,4%29,7%55,6%34,8%
samo­zatrudnienie0,0%5,6%0,0%4,3%5,3%0,5%10,7%11,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 014 zł2 143 zł1 412 zł1 827 zł2 544 zł3 167 zł3 884 zł3 416 zł
w II roku1 815 zł2 822 zł2 059 zł2 333 zł3 603 zł3 602 zł4 341 zł
w III roku1 937 zł3 275 zł2 446 zł2 848 zł4 173 zł3 993 zł
w IV roku2 762 zł3 587 zł2 822 zł3 599 zł5 132 zł
w V roku4 212 zł4 731 zł3 177 zł4 317 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 494 zł2 475 zł1 783 zł2 214 zł2 724 zł3 239 zł3 845 zł3 491 zł
w II roku2 234 zł2 843 zł2 505 zł2 549 zł3 996 zł4 257 zł4 496 zł
w III roku2 724 zł4 014 zł3 093 zł3 350 zł4 567 zł4 403 zł
w IV roku3 058 zł4 340 zł3 369 zł3 921 zł5 499 zł
w V roku4 189 zł5 086 zł3 427 zł4 476 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,220,540,340,410,510,590,670,55
w II roku0,400,680,440,480,700,630,67
w III roku0,410,740,500,530,780,65
w IV roku0,540,740,550,620,86
w V roku0,800,890,560,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Filmoznawstwo i kultura mediów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności