aplikacja Matura google play app store

Ochrona dóbr kultury

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201518
rok 201631
rok 201729
rok 201826
rok 201910
rok 202018
rok 202128
Liczba absolwentów
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201516,7%
absolwenci z roku 201638,7%
absolwenci z roku 201744,8%
absolwenci z roku 20187,7%
absolwenci z roku 201940,0%
absolwenci z roku 202038,9%
absolwenci z roku 202128,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku15,0%20,4%9,1%6,3%9,6%16,7%10,6%5,6%
w II roku8,5%9,3%1,3%4,6%4,5%5,8%0,9%3,6%
w III roku6,1%7,9%3,0%4,6%1,9%3,3%0,9%
w IV roku2,5%7,9%1,6%5,2%2,9%1,7%
w V roku1,7%9,7%1,9%3,4%5,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,441,821,211,501,632,701,250,69
w II roku0,971,360,241,381,140,810,300,69
w III roku0,971,460,650,640,660,620,06
w IV roku0,371,440,361,170,340,66
w V roku0,332,670,380,620,64
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,7810,49
absolwenci z roku 20156,3510,53
absolwenci z roku 20166,3811,92
absolwenci z roku 20177,8812,38
absolwenci z roku 20183,125,44
absolwenci z roku 20194,8013,00
absolwenci z roku 20205,177,47
absolwenci z roku 20213,544,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201477,3%68,2%0,0%
abs. z roku 201583,3%44,4%0,0%
abs. z roku 201680,6%54,8%9,7%
abs. z roku 201775,9%58,6%0,0%
abs. z roku 201896,2%88,5%3,8%
abs. z roku 201990,0%60,0%10,0%
abs. z roku 202094,4%77,8%5,6%
abs. z roku 202182,2%75,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca58,9%56,0%60,5%63,2%79,2%62,5%71,3%68,2%
umowa o pracę47,7%25,0%39,2%44,8%60,3%47,5%56,0%64,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%7,8%0,0%2,2%10,0%1,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 221 zł1 265 zł1 944 zł2 062 zł2 367 zł3 097 zł2 593 zł3 595 zł
w II roku2 657 zł2 328 zł2 497 zł2 807 zł2 837 zł3 473 zł3 531 zł4 532 zł
w III roku3 200 zł3 236 zł2 624 zł2 916 zł3 493 zł4 014 zł4 691 zł
w IV roku3 608 zł3 693 zł3 356 zł3 127 zł4 104 zł4 991 zł
w V roku4 101 zł3 372 zł3 718 zł3 307 zł4 825 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 380 zł1 687 zł2 464 zł2 507 zł2 681 zł3 288 zł3 225 zł3 902 zł
w II roku2 779 zł2 628 zł2 750 zł3 159 zł2 852 zł3 876 zł3 823 zł4 701 zł
w III roku3 225 zł3 365 zł2 917 zł3 438 zł3 467 zł4 422 zł4 813 zł
w IV roku3 749 zł3 869 zł3 338 zł3 414 zł4 084 zł4 964 zł
w V roku4 291 zł3 400 zł3 779 zł3 482 zł4 821 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,330,460,480,520,650,450,56
w II roku0,710,580,560,640,560,660,550,63
w III roku0,800,730,550,610,620,680,64
w IV roku0,840,810,660,620,670,73
w V roku0,880,700,660,580,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności