aplikacja Matura google play app store

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201460
rok 201557
rok 201688
rok 201790
rok 201880
rok 201993
rok 202071
rok 202179
Liczba absolwentów
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201519,3%
absolwenci z roku 201615,9%
absolwenci z roku 201713,4%
absolwenci z roku 201818,8%
absolwenci z roku 201918,3%
absolwenci z roku 202025,3%
absolwenci z roku 202115,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,4%8,8%10,0%2,4%8,9%3,8%5,6%4,6%
w II roku6,8%0,9%4,0%3,0%5,7%4,1%5,3%
w III roku4,0%3,6%3,1%1,7%5,1%4,7%
w IV roku6,1%5,0%6,4%0,8%3,3%
w V roku3,3%4,5%5,6%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,771,081,470,531,830,761,191,18
w II roku0,720,130,690,451,470,841,20
w III roku0,531,010,590,331,061,42
w IV roku0,740,871,420,230,49
w V roku0,971,740,970,26
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,5213,08
absolwenci z roku 20157,7413,17
absolwenci z roku 20166,0614,34
absolwenci z roku 20174,8911,63
absolwenci z roku 20184,8011,05
absolwenci z roku 20194,725,12
absolwenci z roku 20205,048,72
absolwenci z roku 20213,093,98
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201476,8%47,4%13,7%
abs. z roku 201570,2%38,6%22,8%
abs. z roku 201680,7%39,8%19,3%
abs. z roku 201785,6%53,3%24,5%
abs. z roku 201878,8%52,5%25,0%
abs. z roku 201985,0%57,0%22,6%
abs. z roku 202073,2%40,8%19,7%
abs. z roku 202173,4%41,8%21,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca54,6%55,7%59,0%71,0%60,7%68,0%57,4%60,5%
umowa o pracę31,7%30,7%27,2%41,8%37,9%44,3%29,1%31,0%
samo­zatrudnienie9,4%15,2%10,6%20,4%15,7%17,8%13,8%14,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 810 zł2 940 zł2 301 zł2 855 zł3 685 zł3 426 zł3 668 zł4 208 zł
w II roku3 156 zł3 384 zł2 958 zł3 085 zł3 758 zł4 663 zł4 940 zł
w III roku3 202 zł4 121 zł3 349 zł3 530 zł4 341 zł5 452 zł
w IV roku3 612 zł4 837 zł3 380 zł4 210 zł4 819 zł
w V roku3 986 zł5 410 zł3 261 zł4 859 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 755 zł3 251 zł2 998 zł3 110 zł4 047 zł4 125 zł4 036 zł4 990 zł
w II roku3 467 zł3 693 zł3 761 zł3 406 zł4 294 zł4 775 zł5 146 zł
w III roku3 747 zł4 438 zł4 099 zł3 701 zł5 076 zł5 920 zł
w IV roku4 276 zł5 641 zł4 341 zł4 411 zł5 647 zł
w V roku3 848 zł6 383 zł4 790 zł5 195 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,690,520,600,740,640,650,64
w II roku0,740,740,630,610,690,810,78
w III roku0,720,820,650,660,760,83
w IV roku0,740,910,610,710,78
w V roku0,780,960,550,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności