aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia pedagogiczne - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201417 104
rok 201513 779
rok 201612 124
rok 201711 090
rok 201810 905
rok 20199 918
rok 20209 684
rok 20219 857
rok 20224 569
Liczba absolwentów
pedagogiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,6%
absolwenci z roku 201682,4%
absolwenci z roku 201781,8%
absolwenci z roku 201883,8%
absolwenci z roku 201984,2%
absolwenci z roku 202085,8%
absolwenci z roku 202183,8%
absolwenci z roku 202273,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,2%65,1%
absolwenci z roku 201681,0%67,4%
absolwenci z roku 201779,3%64,0%
absolwenci z roku 201881,1%67,6%
absolwenci z roku 201979,2%65,6%
absolwenci z roku 202079,9%65,5%
absolwenci z roku 202177,1%56,0%
absolwenci z roku 202261,9%0,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,7%7,5%5,7%4,6%3,9%3,7%3,4%3,2%4,0%
w II roku6,9%5,4%3,9%3,4%3,0%3,1%2,5%2,1%
w III roku8,0%6,2%4,9%4,5%4,7%3,6%3,2%
w IV roku5,8%4,8%4,5%4,6%4,0%2,9%
w V roku4,9%4,3%4,6%3,6%3,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
pedagogiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,770,710,670,650,630,610,510,520,66
w II roku0,640,600,570,520,500,460,400,37
w III roku0,900,890,820,750,700,610,54
w IV roku0,810,790,820,720,650,51
w V roku0,790,730,720,600,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
pedagogiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,7715,11
absolwenci z roku 201511,3214,20
absolwenci z roku 201610,7213,21
absolwenci z roku 20179,2911,57
absolwenci z roku 20189,1211,17
absolwenci z roku 20198,4910,17
absolwenci z roku 20207,548,77
absolwenci z roku 20215,736,61
absolwenci z roku 20222,423,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
pedagogiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
pedagogiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201458,5%47,9%2,8%
abs. z roku 201559,6%50,1%2,6%
abs. z roku 201661,8%53,1%2,6%
abs. z roku 201766,3%59,1%2,6%
abs. z roku 201867,6%60,8%2,5%
abs. z roku 201967,4%60,7%2,7%
abs. z roku 202069,2%62,8%2,8%
abs. z roku 202172,0%65,2%2,4%
abs. z roku 202267,9%59,2%2,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca44,5%45,5%48,2%53,9%55,4%56,2%58,0%60,3%55,4%
umowa o pracę36,6%37,6%41,2%47,4%49,6%50,9%52,6%55,3%49,0%
samo­zatrudnienie2,0%1,8%1,9%1,8%1,8%2,0%2,1%1,8%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
pedagogiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 694 zł1 786 zł1 896 zł2 169 zł2 357 zł2 588 zł2 849 zł3 096 zł3 503 zł
w II roku1 989 zł2 129 zł2 262 zł2 559 zł2 828 zł3 042 zł3 381 zł3 945 zł
w III roku2 338 zł2 545 zł2 757 zł3 105 zł3 338 zł3 650 zł4 359 zł
w IV roku2 727 zł2 981 zł3 209 zł3 586 zł3 858 zł4 462 zł
w V roku3 065 zł3 364 zł3 607 zł4 015 zł4 601 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
pedagogiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 901 zł1 976 zł2 051 zł2 312 zł2 492 zł2 751 zł2 995 zł3 274 zł3 737 zł
w II roku2 133 zł2 258 zł2 390 zł2 675 zł2 951 zł3 179 zł3 519 zł4 092 zł
w III roku2 441 zł2 628 zł2 826 zł3 183 zł3 415 zł3 725 zł4 414 zł
w IV roku2 766 zł3 014 zł3 257 zł3 613 zł3 876 zł4 477 zł
w V roku3 082 zł3 391 zł3 637 zł4 009 zł4 591 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
pedagogiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy pedagogiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,480,480,520,520,540,550,540,54
w II roku0,540,540,540,570,590,580,580,61
w III roku0,600,610,620,640,640,630,67
w IV roku0,660,660,670,680,660,69
w V roku0,690,700,690,690,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
pedagogiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
pedagogiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności