aplikacja Matura google play app store

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014285
rok 2015255
rok 2016219
rok 2017190
rok 2018212
rok 2019188
rok 2020156
rok 2021190
Liczba absolwentów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,8%
absolwenci z roku 201689,5%
absolwenci z roku 201793,1%
absolwenci z roku 201891,0%
absolwenci z roku 201979,4%
absolwenci z roku 202089,1%
absolwenci z roku 202187,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,1%72,9%
absolwenci z roku 201686,3%70,8%
absolwenci z roku 201790,1%72,0%
absolwenci z roku 201888,2%74,0%
absolwenci z roku 201974,2%58,8%
absolwenci z roku 202084,6%55,8%
absolwenci z roku 202177,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,0%1,6%2,0%1,0%1,4%1,7%0,8%0,9%
w II roku2,1%1,6%1,3%0,8%0,4%2,1%0,9%
w III roku5,0%3,6%2,1%3,3%4,8%1,8%
w IV roku3,3%4,2%3,4%3,8%3,6%
w V roku2,2%3,7%4,9%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,240,150,180,150,360,260,100,15
w II roku0,230,180,140,170,070,310,07
w III roku0,580,500,330,570,760,31
w IV roku0,520,790,660,670,62
w V roku0,490,880,800,24
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,2823,28
absolwenci z roku 201519,9623,51
absolwenci z roku 201618,2221,45
absolwenci z roku 201716,1320,90
absolwenci z roku 201817,6318,80
absolwenci z roku 201912,7813,59
absolwenci z roku 20209,8211,39
absolwenci z roku 20214,334,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,7%25,3%1,0%
abs. z roku 201532,2%23,9%2,7%
abs. z roku 201635,8%25,3%2,7%
abs. z roku 201742,2%28,3%1,6%
abs. z roku 201842,0%29,2%4,2%
abs. z roku 201952,6%39,3%3,5%
abs. z roku 202052,6%36,5%2,6%
abs. z roku 202145,8%31,8%5,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca20,2%21,3%24,3%28,2%29,6%37,2%36,3%32,1%
umowa o pracę16,7%16,1%17,7%21,1%22,1%30,2%27,3%23,9%
samo­zatrudnienie1,0%2,3%1,0%1,1%2,8%2,0%2,0%2,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 268 zł1 447 zł1 796 zł1 384 zł1 503 zł1 785 zł2 059 zł2 164 zł
w II roku1 658 zł1 712 zł1 641 zł1 751 zł2 014 zł2 365 zł2 651 zł
w III roku2 040 zł2 276 zł2 357 zł2 438 zł2 824 zł3 185 zł
w IV roku2 459 zł2 641 zł2 910 zł2 979 zł3 602 zł
w V roku2 866 zł3 121 zł3 154 zł3 627 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 517 zł1 567 zł1 869 zł1 647 zł1 735 zł2 207 zł2 346 zł2 685 zł
w II roku1 772 zł1 820 zł1 871 zł1 885 zł2 150 zł2 786 zł2 914 zł
w III roku2 066 zł2 305 zł2 528 zł2 692 zł2 985 zł3 402 zł
w IV roku2 443 zł2 684 zł3 106 zł3 121 zł3 617 zł
w V roku2 840 zł3 132 zł3 381 zł3 629 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,370,460,330,320,360,390,37
w II roku0,430,420,380,390,420,450,46
w III roku0,510,540,520,490,530,54
w IV roku0,580,580,600,560,61
w V roku0,630,640,600,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności