aplikacja Matura google play app store

Logopedia ogólna i kliniczna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201451
rok 201560
rok 201657
rok 201772
rok 201866
rok 201973
rok 202064
rok 202173
rok 202280
Liczba absolwentów
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201598,3%
absolwenci z roku 201696,5%
absolwenci z roku 201798,6%
absolwenci z roku 201893,9%
absolwenci z roku 201997,2%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202197,3%
absolwenci z roku 202295,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,6%85,0%
absolwenci z roku 201693,0%82,4%
absolwenci z roku 201795,8%86,1%
absolwenci z roku 201893,9%75,8%
absolwenci z roku 201994,5%82,2%
absolwenci z roku 202095,3%68,8%
absolwenci z roku 202193,1%58,9%
absolwenci z roku 202291,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,8%0,0%0,9%0,2%0,0%0,0%0,0%0,6%0,2%
w II roku0,3%0,4%1,1%0,4%0,0%0,3%0,0%0,7%
w III roku2,5%2,2%3,1%0,4%1,3%0,6%0,9%
w IV roku1,6%3,2%2,9%0,4%1,1%0,4%
w V roku3,4%2,2%1,9%0,0%1,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,100,000,170,040,000,000,000,100,04
w II roku0,020,020,090,080,000,080,000,12
w III roku0,310,230,550,110,190,070,17
w IV roku0,210,780,520,080,330,06
w V roku0,350,440,210,000,88
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,3424,34
absolwenci z roku 201523,7327,24
absolwenci z roku 201619,5421,60
absolwenci z roku 201719,2721,32
absolwenci z roku 201815,6321,53
absolwenci z roku 201916,1923,03
absolwenci z roku 202016,8520,78
absolwenci z roku 202114,6017,99
absolwenci z roku 20224,045,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,5%21,6%3,9%
abs. z roku 201520,0%13,3%0,0%
abs. z roku 201638,6%31,6%0,0%
abs. z roku 201727,8%25,0%2,8%
abs. z roku 201848,5%36,4%4,6%
abs. z roku 201941,1%24,6%1,4%
abs. z roku 202031,3%20,3%1,6%
abs. z roku 202132,9%16,4%1,4%
abs. z roku 202248,7%26,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,8%10,5%22,7%17,4%31,8%26,1%16,4%18,6%28,0%
umowa o pracę13,1%8,6%17,8%14,6%23,9%19,9%13,8%12,6%15,7%
samo­zatrudnienie3,4%0,0%0,0%2,3%3,5%1,4%0,3%1,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 763 zł1 180 zł1 556 zł1 694 zł1 605 zł2 418 zł1 737 zł2 387 zł2 212 zł
w II roku1 773 zł1 539 zł2 174 zł1 858 zł1 965 zł2 380 zł2 101 zł3 102 zł
w III roku2 521 zł2 647 zł3 409 zł3 472 zł3 011 zł3 822 zł3 837 zł
w IV roku3 115 zł3 269 zł3 609 zł4 375 zł3 946 zł4 837 zł
w V roku3 568 zł3 577 zł4 030 zł4 910 zł5 048 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 960 zł1 465 zł1 675 zł1 856 zł1 831 zł2 709 zł2 127 zł3 381 zł3 303 zł
w II roku1 820 zł1 982 zł2 212 zł2 072 zł2 505 zł2 752 zł2 750 zł4 002 zł
w III roku2 485 zł2 480 zł3 321 zł3 318 zł3 353 zł3 933 zł3 888 zł
w IV roku2 986 zł3 233 zł3 853 zł3 821 zł3 859 zł4 892 zł
w V roku3 514 zł3 625 zł3 966 zł4 277 zł4 869 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,240,370,380,310,420,320,330,29
w II roku0,440,310,530,380,370,380,330,40
w III roku0,580,530,690,640,520,570,52
w IV roku0,670,630,700,730,620,64
w V roku0,700,650,710,730,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Logopedia ogólna i kliniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności