aplikacja Matura google play app store

Nauczanie języków obcych

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014208
rok 2015185
rok 2016149
rok 2017157
rok 2018153
rok 2019141
rok 2020171
rok 2021148
Liczba absolwentów
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,6%
absolwenci z roku 201687,9%
absolwenci z roku 201781,5%
absolwenci z roku 201883,7%
absolwenci z roku 201973,8%
absolwenci z roku 202082,3%
absolwenci z roku 202165,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,6%52,4%
absolwenci z roku 201685,2%59,7%
absolwenci z roku 201775,2%49,7%
absolwenci z roku 201880,4%58,8%
absolwenci z roku 201970,3%43,9%
absolwenci z roku 202075,9%41,7%
absolwenci z roku 202157,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,7%3,3%0,3%1,2%1,6%1,6%1,6%2,6%
w II roku1,9%1,5%1,1%2,0%0,8%0,8%1,0%
w III roku2,7%1,3%1,3%2,8%1,4%1,5%
w IV roku0,5%0,7%1,3%1,4%0,4%
w V roku2,2%1,2%0,9%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,420,050,150,310,680,230,71
w II roku0,410,180,170,340,230,240,14
w III roku0,550,280,360,670,240,35
w IV roku0,090,250,180,420,07
w V roku0,560,530,210,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,6218,40
absolwenci z roku 201514,1918,04
absolwenci z roku 201618,0122,58
absolwenci z roku 201714,5919,90
absolwenci z roku 201814,0418,37
absolwenci z roku 20198,4812,24
absolwenci z roku 20209,4210,90
absolwenci z roku 20213,885,34
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,2%40,4%4,2%
abs. z roku 201550,9%37,3%4,1%
abs. z roku 201640,3%28,2%4,0%
abs. z roku 201745,9%31,2%1,9%
abs. z roku 201857,5%38,6%2,6%
abs. z roku 201965,2%41,9%7,1%
abs. z roku 202051,9%39,3%3,9%
abs. z roku 202159,6%34,4%7,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca38,4%38,2%26,7%34,2%40,1%49,6%37,3%38,3%
umowa o pracę30,6%29,3%19,4%23,7%29,6%33,7%28,1%22,9%
samo­zatrudnienie3,0%2,6%2,0%1,2%1,7%4,6%2,9%6,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 598 zł2 753 zł2 389 zł2 494 zł2 681 zł2 860 zł2 611 zł3 227 zł
w II roku2 973 zł3 253 zł3 056 zł3 164 zł3 567 zł3 689 zł3 589 zł
w III roku3 363 zł3 808 zł3 627 zł4 086 zł3 902 zł4 487 zł
w IV roku3 947 zł4 527 zł4 319 zł4 755 zł4 735 zł
w V roku4 764 zł4 910 zł5 079 zł5 335 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 726 zł3 132 zł2 698 zł2 791 zł3 367 zł3 597 zł3 048 zł4 106 zł
w II roku3 188 zł3 381 zł3 585 zł3 811 zł4 198 zł4 254 zł4 395 zł
w III roku3 575 zł4 236 zł3 869 zł4 664 zł4 329 zł4 838 zł
w IV roku4 152 zł4 802 zł4 504 zł5 098 zł5 235 zł
w V roku5 060 zł5 182 zł5 491 zł5 761 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Nauczanie języków obcych, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,570,570,500,520,500,500,450,47
w II roku0,630,650,620,600,610,610,56
w III roku0,680,720,700,730,640,68
w IV roku0,760,820,760,780,71
w V roku0,860,830,820,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Nauczanie języków obcych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności