aplikacja Matura google play app store

Pedagogika specjalna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 230
rok 20151 102
rok 20161 121
rok 20171 110
rok 20181 259
rok 20191 171
rok 20201 065
rok 20211 124
Liczba absolwentów
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,1%
absolwenci z roku 201690,1%
absolwenci z roku 201789,5%
absolwenci z roku 201891,3%
absolwenci z roku 201989,5%
absolwenci z roku 202090,6%
absolwenci z roku 202189,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,0%71,7%
absolwenci z roku 201687,9%76,1%
absolwenci z roku 201784,7%73,2%
absolwenci z roku 201886,8%72,4%
absolwenci z roku 201986,8%74,4%
absolwenci z roku 202086,2%73,3%
absolwenci z roku 202184,2%60,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,6%5,0%2,9%2,4%2,0%1,8%2,2%2,9%
w II roku4,4%3,2%2,2%2,1%1,5%1,4%1,7%1,7%
w III roku5,1%3,8%3,0%2,8%2,6%2,1%2,6%
w IV roku4,2%2,6%2,4%2,8%2,4%2,0%
w V roku3,5%2,9%2,5%1,9%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,530,470,320,410,330,320,310,50
w II roku0,420,350,310,340,240,240,280,32
w III roku0,610,540,470,430,430,430,47
w IV roku0,640,530,430,440,420,42
w V roku0,630,470,400,360,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,3816,58
absolwenci z roku 201513,1215,70
absolwenci z roku 201613,0915,38
absolwenci z roku 201711,0413,09
absolwenci z roku 201810,9412,65
absolwenci z roku 201910,2311,90
absolwenci z roku 20209,4510,74
absolwenci z roku 20217,148,45
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201452,8%42,9%2,8%
abs. z roku 201553,7%45,4%1,9%
abs. z roku 201653,3%45,1%1,9%
abs. z roku 201761,0%54,9%0,9%
abs. z roku 201863,8%57,7%1,5%
abs. z roku 201962,0%56,3%2,1%
abs. z roku 202064,2%58,1%1,6%
abs. z roku 202168,2%59,4%1,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca38,4%38,6%39,5%48,0%49,1%48,6%51,3%53,5%
umowa o pracę30,7%31,7%33,4%42,8%45,0%44,5%46,5%48,1%
samo­zatrudnienie2,0%1,5%1,3%0,7%0,9%1,6%1,1%1,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 728 zł1 831 zł1 845 zł2 223 zł2 436 zł2 681 zł2 924 zł3 004 zł
w II roku2 120 zł2 253 zł2 271 zł2 648 zł3 021 zł3 218 zł3 420 zł4 007 zł
w III roku2 614 zł2 781 zł2 962 zł3 311 zł3 713 zł3 967 zł4 681 zł
w IV roku3 030 zł3 322 zł3 525 zł3 884 zł4 212 zł4 990 zł
w V roku3 421 zł3 724 zł3 974 zł4 332 zł5 054 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 955 zł2 029 zł2 010 zł2 354 zł2 559 zł2 823 zł3 093 zł3 254 zł
w II roku2 250 zł2 368 zł2 404 zł2 737 zł3 133 zł3 361 zł3 611 zł4 198 zł
w III roku2 662 zł2 815 zł3 005 zł3 334 zł3 735 zł3 991 zł4 643 zł
w IV roku3 015 zł3 281 zł3 527 zł3 837 zł4 174 zł4 886 zł
w V roku3 391 zł3 666 zł3 918 zł4 254 zł4 941 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,470,470,460,510,520,530,530,51
w II roku0,550,550,530,570,600,600,570,60
w III roku0,650,640,650,660,690,660,69
w IV roku0,710,710,720,710,700,74
w V roku0,740,750,740,720,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Pedagogika specjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności