aplikacja Matura google play app store

Edukacja techniczno-informatyczna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014193
rok 2015227
rok 2016217
rok 2017181
rok 2018136
rok 2019113
rok 202084
rok 2021151
rok 202293
Liczba absolwentów
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,4%
absolwenci z roku 201679,7%
absolwenci z roku 201774,6%
absolwenci z roku 201876,5%
absolwenci z roku 201961,1%
absolwenci z roku 202076,2%
absolwenci z roku 202168,9%
absolwenci z roku 202277,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,2%56,4%
absolwenci z roku 201677,4%58,1%
absolwenci z roku 201772,4%54,2%
absolwenci z roku 201867,7%52,2%
absolwenci z roku 201957,5%39,8%
absolwenci z roku 202073,8%47,6%
absolwenci z roku 202161,6%47,0%
absolwenci z roku 202268,8%39,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,4%3,4%4,5%4,2%3,9%5,2%5,3%5,1%3,6%
w II roku5,6%7,5%5,1%3,3%4,7%7,5%6,6%4,2%
w III roku8,1%7,7%5,8%4,8%7,7%6,7%5,8%
w IV roku5,0%3,0%3,3%6,3%4,1%2,5%
w V roku4,5%3,7%4,3%3,6%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,640,350,580,640,841,290,840,930,64
w II roku0,700,900,760,521,041,351,140,75
w III roku0,971,371,190,801,581,090,87
w IV roku0,680,530,850,921,080,39
w V roku0,770,731,090,510,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,1222,05
absolwenci z roku 201516,2018,85
absolwenci z roku 201613,4617,40
absolwenci z roku 201713,6318,59
absolwenci z roku 201813,2515,60
absolwenci z roku 201911,2013,30
absolwenci z roku 202013,6415,87
absolwenci z roku 202112,4113,87
absolwenci z roku 20228,149,49
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201436,8%22,8%4,1%
abs. z roku 201538,8%30,0%2,2%
abs. z roku 201648,4%37,3%3,7%
abs. z roku 201748,1%33,7%3,9%
abs. z roku 201851,5%41,9%3,7%
abs. z roku 201958,4%50,5%5,3%
abs. z roku 202046,4%35,7%1,2%
abs. z roku 202145,7%35,1%6,6%
abs. z roku 202247,3%33,4%1,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca24,2%22,5%29,5%29,4%35,6%43,7%30,1%29,5%29,2%
umowa o pracę13,4%17,3%21,8%21,5%26,6%37,0%25,2%21,6%22,8%
samo­zatrudnienie2,9%1,0%2,1%2,9%2,1%2,2%1,2%3,6%0,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 326 zł1 604 zł1 864 zł2 254 zł2 494 zł3 090 zł3 007 zł2 932 zł3 460 zł
w II roku1 836 zł2 085 zł2 521 zł2 797 zł3 284 zł3 583 zł3 849 zł4 001 zł
w III roku2 587 zł2 843 zł3 406 zł3 795 zł4 046 zł4 667 zł5 201 zł
w IV roku3 401 zł3 648 zł4 321 zł4 364 zł4 896 zł6 299 zł
w V roku4 119 zł4 434 zł4 772 zł5 422 zł6 300 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 753 zł1 877 zł2 193 zł2 653 zł2 909 zł3 178 zł3 504 zł3 259 zł4 093 zł
w II roku2 070 zł2 309 zł2 855 zł3 066 zł3 569 zł3 863 zł3 935 zł4 364 zł
w III roku2 734 zł2 954 zł3 560 zł4 023 zł4 204 zł4 807 zł5 310 zł
w IV roku3 457 zł3 732 zł4 383 zł4 482 zł4 982 zł6 332 zł
w V roku4 183 zł4 467 zł4 835 zł5 421 zł6 350 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,440,480,540,580,640,590,520,55
w II roku0,500,540,600,630,700,690,680,64
w III roku0,680,690,770,800,800,840,82
w IV roku0,830,820,920,850,880,99
w V roku0,940,910,940,961,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności