aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia ochrona i bezpieczeństwo - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20147 847
rok 20159 675
rok 201610 219
rok 201710 295
rok 20188 883
rok 20198 497
rok 20207 989
rok 20217 188
Liczba absolwentów
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,7%
absolwenci z roku 201669,9%
absolwenci z roku 201770,4%
absolwenci z roku 201869,4%
absolwenci z roku 201969,0%
absolwenci z roku 202069,6%
absolwenci z roku 202165,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201565,9%51,6%
absolwenci z roku 201667,8%53,8%
absolwenci z roku 201768,1%53,3%
absolwenci z roku 201867,4%52,8%
absolwenci z roku 201966,5%49,5%
absolwenci z roku 202066,9%42,9%
absolwenci z roku 202162,7%2,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,7%7,8%6,4%5,1%4,4%4,2%4,4%3,5%
w II roku6,1%5,6%4,7%3,9%3,9%3,6%2,9%
w III roku7,5%6,8%6,4%6,7%6,9%5,1%
w IV roku5,4%5,3%5,4%6,1%4,6%
w V roku3,9%4,5%5,0%4,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,720,700,670,710,710,670,53
w II roku0,560,610,620,580,630,560,51
w III roku0,850,941,001,081,020,81
w IV roku0,770,810,880,910,74
w V roku0,620,730,740,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,5514,35
absolwenci z roku 20159,8513,08
absolwenci z roku 20169,5312,58
absolwenci z roku 20179,6112,64
absolwenci z roku 20188,9711,30
absolwenci z roku 20198,4610,14
absolwenci z roku 20205,936,89
absolwenci z roku 20212,633,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,3%51,7%3,6%
abs. z roku 201566,3%55,6%3,8%
abs. z roku 201667,5%57,1%3,5%
abs. z roku 201767,4%58,6%3,7%
abs. z roku 201869,0%60,4%3,9%
abs. z roku 201966,9%57,9%3,6%
abs. z roku 202070,2%60,3%4,0%
abs. z roku 202169,5%60,0%4,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca49,1%51,8%52,8%54,1%56,0%54,4%56,8%56,8%
umowa o pracę40,5%43,6%44,6%46,2%49,1%47,7%49,5%49,8%
samo­zatrudnienie2,5%2,6%2,4%2,6%2,8%2,5%2,9%3,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 948 zł2 085 zł2 212 zł2 441 zł2 779 zł2 982 zł3 250 zł3 670 zł
w II roku2 351 zł2 547 zł2 697 zł2 981 zł3 319 zł3 487 zł3 994 zł
w III roku2 766 zł2 978 zł3 171 zł3 445 zł3 728 zł4 153 zł
w IV roku3 265 zł3 528 zł3 714 zł3 945 zł4 456 zł
w V roku3 766 zł4 023 zł4 143 zł4 632 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 152 zł2 271 zł2 394 zł2 599 zł2 969 zł3 198 zł3 488 zł3 949 zł
w II roku2 514 zł2 690 zł2 835 zł3 143 zł3 490 zł3 692 zł4 230 zł
w III roku2 918 zł3 101 zł3 296 zł3 613 zł3 898 zł4 346 zł
w IV roku3 339 zł3 588 zł3 814 zł4 053 zł4 559 zł
w V roku3 809 zł4 060 zł4 216 zł4 681 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,560,570,590,620,620,620,64
w II roku0,630,660,650,670,690,670,69
w III roku0,710,720,720,720,720,72
w IV roku0,780,790,790,760,78
w V roku0,840,850,810,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności