aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia ochrona i bezpieczeństwo - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20148 007
rok 20159 821
rok 201610 312
rok 201710 397
rok 20188 921
rok 20198 528
rok 20207 982
rok 20217 406
Liczba absolwentów
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,0%
absolwenci z roku 201669,7%
absolwenci z roku 201770,1%
absolwenci z roku 201869,2%
absolwenci z roku 201968,9%
absolwenci z roku 202069,4%
absolwenci z roku 202166,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201565,3%51,2%
absolwenci z roku 201667,6%53,5%
absolwenci z roku 201767,8%53,1%
absolwenci z roku 201867,2%52,7%
absolwenci z roku 201966,3%49,3%
absolwenci z roku 202066,7%42,9%
absolwenci z roku 202162,9%2,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,9%7,9%6,5%5,2%4,4%4,3%4,4%3,6%
w II roku6,1%5,6%4,7%3,9%3,9%3,7%2,9%
w III roku7,5%6,8%6,5%6,7%6,9%5,1%
w IV roku5,4%5,3%5,4%6,1%4,6%
w V roku3,9%4,5%5,0%4,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,700,720,710,680,700,720,670,53
w II roku0,560,610,620,580,630,560,51
w III roku0,850,931,011,081,020,80
w IV roku0,770,800,880,910,73
w V roku0,620,730,740,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,4414,22
absolwenci z roku 20159,7712,99
absolwenci z roku 20169,5012,55
absolwenci z roku 20179,5612,60
absolwenci z roku 20188,9411,27
absolwenci z roku 20198,4410,12
absolwenci z roku 20205,956,90
absolwenci z roku 20212,663,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,6%52,0%3,7%
abs. z roku 201566,6%55,9%3,9%
abs. z roku 201667,6%57,2%3,5%
abs. z roku 201767,6%58,7%3,7%
abs. z roku 201869,1%60,5%3,9%
abs. z roku 201967,0%58,0%3,6%
abs. z roku 202070,2%60,3%4,0%
abs. z roku 202169,3%59,7%4,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca49,4%52,1%52,9%54,3%56,1%54,5%56,8%56,4%
umowa o pracę40,7%43,8%44,7%46,3%49,2%47,7%49,6%49,5%
samo­zatrudnienie2,6%2,7%2,4%2,6%2,8%2,5%2,8%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 948 zł2 089 zł2 211 zł2 439 zł2 782 zł2 979 zł3 249 zł3 635 zł
w II roku2 351 zł2 550 zł2 697 zł2 980 zł3 323 zł3 484 zł3 994 zł
w III roku2 763 zł2 982 zł3 171 zł3 446 zł3 732 zł4 152 zł
w IV roku3 260 zł3 532 zł3 712 zł3 946 zł4 459 zł
w V roku3 763 zł4 026 zł4 139 zł4 632 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 154 zł2 274 zł2 394 zł2 597 zł2 971 zł3 195 zł3 488 zł3 919 zł
w II roku2 512 zł2 693 zł2 834 zł3 142 zł3 493 zł3 689 zł4 230 zł
w III roku2 913 zł3 106 zł3 295 zł3 613 zł3 901 zł4 345 zł
w IV roku3 333 zł3 592 zł3 813 zł4 053 zł4 561 zł
w V roku3 804 zł4 064 zł4 212 zł4 681 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy ochrona i bezpieczeństwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,570,570,590,620,620,620,63
w II roku0,630,660,650,670,700,670,69
w III roku0,710,720,710,720,720,72
w IV roku0,780,790,790,760,78
w V roku0,840,850,800,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ochrona i bezpieczeństwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności