aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014147
rok 2015444
rok 2016401
rok 2017446
rok 2018305
rok 2019306
rok 2020208
rok 2021261
Liczba absolwentów
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201534,3%
absolwenci z roku 201650,0%
absolwenci z roku 201748,8%
absolwenci z roku 201848,7%
absolwenci z roku 201942,6%
absolwenci z roku 202037,5%
absolwenci z roku 202142,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201532,6%24,1%
absolwenci z roku 201646,3%32,0%
absolwenci z roku 201746,5%30,1%
absolwenci z roku 201848,3%40,4%
absolwenci z roku 201939,9%25,9%
absolwenci z roku 202034,1%18,3%
absolwenci z roku 202139,8%13,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku11,1%10,1%7,5%7,2%4,3%5,6%6,7%5,5%
w II roku5,3%7,4%8,2%5,2%5,8%6,2%3,5%
w III roku6,3%6,1%6,9%6,0%7,7%3,6%
w IV roku5,5%5,4%4,6%6,0%4,0%
w V roku4,6%5,6%4,8%3,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,760,890,720,890,540,811,050,75
w II roku0,400,751,000,740,880,900,51
w III roku0,690,761,000,941,180,55
w IV roku0,800,740,840,860,57
w V roku0,580,800,720,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,247,75
absolwenci z roku 20154,527,17
absolwenci z roku 20166,589,37
absolwenci z roku 20177,1310,31
absolwenci z roku 20187,619,74
absolwenci z roku 20193,835,91
absolwenci z roku 20203,224,66
absolwenci z roku 20213,203,66
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201486,4%72,8%17,0%
abs. z roku 201580,6%70,6%7,6%
abs. z roku 201675,3%66,4%6,9%
abs. z roku 201775,0%65,5%8,5%
abs. z roku 201870,4%62,3%6,2%
abs. z roku 201981,5%71,3%9,0%
abs. z roku 202084,1%73,1%7,2%
abs. z roku 202181,6%73,2%6,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca76,8%68,8%62,3%62,2%57,9%72,2%72,7%68,7%
umowa o pracę61,1%59,5%51,2%51,1%50,4%61,0%62,0%62,0%
samo­zatrudnienie15,3%5,3%4,6%6,4%4,6%6,8%6,8%4,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 831 zł2 438 zł2 333 zł2 402 zł2 638 zł3 269 zł3 564 zł3 869 zł
w II roku3 057 zł2 876 zł2 751 zł3 023 zł3 011 zł3 695 zł4 326 zł
w III roku3 477 zł3 416 zł3 223 zł3 497 zł3 486 zł4 531 zł
w IV roku3 874 zł3 756 zł3 826 zł3 868 zł4 048 zł
w V roku4 526 zł4 208 zł4 229 zł4 448 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 904 zł2 561 zł2 374 zł2 529 zł2 728 zł3 353 zł3 622 zł4 092 zł
w II roku3 012 zł3 016 zł2 783 zł3 118 zł3 158 zł3 801 zł4 423 zł
w III roku3 458 zł3 473 zł3 269 zł3 542 zł3 586 zł4 492 zł
w IV roku3 841 zł3 801 zł3 866 zł3 906 zł4 159 zł
w V roku4 428 zł4 272 zł4 202 zł4 509 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,750,670,620,590,610,700,700,69
w II roku0,790,750,690,700,650,730,77
w III roku0,850,830,760,760,700,82
w IV roku0,890,860,830,780,74
w V roku0,980,900,860,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności