aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201465
rok 2015373
rok 2016355
rok 2017396
rok 2018271
rok 2019275
rok 2020194
rok 2021231
rok 2022191
Liczba absolwentów
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201537,1%
absolwenci z roku 201652,6%
absolwenci z roku 201750,4%
absolwenci z roku 201851,8%
absolwenci z roku 201945,2%
absolwenci z roku 202039,2%
absolwenci z roku 202149,8%
absolwenci z roku 202229,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201535,1%25,7%
absolwenci z roku 201648,6%35,3%
absolwenci z roku 201748,0%31,2%
absolwenci z roku 201851,8%42,9%
absolwenci z roku 201942,2%29,4%
absolwenci z roku 202036,1%24,2%
absolwenci z roku 202146,7%26,0%
absolwenci z roku 202228,3%7,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,7%9,1%7,3%6,7%4,2%5,0%6,6%5,8%4,1%
w II roku3,3%7,6%8,7%5,4%5,5%5,8%3,7%3,6%
w III roku6,0%5,8%6,9%6,0%7,5%4,2%3,9%
w IV roku7,1%6,0%4,7%6,1%4,2%2,3%
w V roku6,7%5,8%5,0%3,8%3,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,570,810,690,840,510,701,030,790,56
w II roku0,230,791,050,760,860,830,550,49
w III roku0,590,741,000,931,210,640,72
w IV roku0,860,830,870,880,620,38
w V roku0,780,850,750,620,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,977,64
absolwenci z roku 20154,717,17
absolwenci z roku 20167,1810,08
absolwenci z roku 20177,4910,48
absolwenci z roku 20188,2910,82
absolwenci z roku 20194,266,60
absolwenci z roku 20204,196,37
absolwenci z roku 20214,305,17
absolwenci z roku 20221,872,54
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,8%78,5%27,7%
abs. z roku 201578,8%69,9%7,4%
abs. z roku 201672,3%63,7%7,0%
abs. z roku 201772,9%64,7%9,0%
abs. z roku 201868,1%59,8%7,0%
abs. z roku 201980,7%70,2%8,9%
abs. z roku 202083,0%72,2%6,7%
abs. z roku 202179,7%71,4%6,9%
abs. z roku 202288,0%80,1%11,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca87,4%68,1%60,0%60,4%55,5%71,6%71,6%67,8%78,4%
umowa o pracę72,7%60,1%48,8%50,8%47,6%60,2%61,0%61,0%67,9%
samo­zatrudnienie25,5%5,1%5,0%6,8%5,0%7,2%6,4%5,0%9,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 937 zł2 468 zł2 349 zł2 404 zł2 619 zł3 267 zł3 530 zł3 998 zł4 954 zł
w II roku4 038 zł2 896 zł2 749 zł3 013 zł2 976 zł3 699 zł4 295 zł4 795 zł
w III roku4 446 zł3 422 zł3 226 zł3 442 zł3 476 zł4 515 zł5 145 zł
w IV roku4 632 zł3 743 zł3 828 zł3 814 zł4 022 zł5 454 zł
w V roku5 471 zł4 195 zł4 274 zł4 393 zł4 977 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 789 zł2 587 zł2 373 zł2 513 zł2 703 zł3 348 zł3 592 zł4 238 zł4 989 zł
w II roku3 880 zł3 038 zł2 789 zł3 088 zł3 141 zł3 805 zł4 399 zł4 946 zł
w III roku4 349 zł3 457 zł3 278 zł3 492 zł3 571 zł4 465 zł5 224 zł
w IV roku4 514 zł3 770 zł3 867 zł3 859 zł4 151 zł5 452 zł
w V roku5 235 zł4 245 zł4 246 zł4 456 zł5 043 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,020,680,630,600,610,700,700,710,78
w II roku1,020,760,690,700,640,740,770,77
w III roku1,070,840,760,750,700,820,82
w IV roku1,040,860,840,770,730,88
w V roku1,160,900,870,800,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo i higiena pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności