aplikacja Matura google play app store

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201583
rok 201635
rok 201767
rok 201832
rok 201939
rok 202034
rok 202132
rok 202257
Liczba absolwentów
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,5%
absolwenci z roku 201678,9%
absolwenci z roku 201759,5%
absolwenci z roku 201863,2%
absolwenci z roku 201947,1%
absolwenci z roku 202050,0%
absolwenci z roku 202153,5%
absolwenci z roku 202249,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,4%48,1%
absolwenci z roku 201674,9%70,9%
absolwenci z roku 201756,3%37,7%
absolwenci z roku 201858,4%54,5%
absolwenci z roku 201945,3%23,7%
absolwenci z roku 202047,1%26,5%
absolwenci z roku 202146,9%17,7%
absolwenci z roku 202248,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku14,0%6,8%2,6%6,4%11,6%5,0%4,9%3,4%4,2%
w II roku7,3%2,2%0,0%4,9%2,0%1,3%0,2%0,8%
w III roku5,0%2,5%3,3%3,0%0,8%6,3%4,2%
w IV roku2,9%1,6%0,6%2,0%2,9%5,5%
w V roku4,9%1,3%1,4%0,6%0,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,180,640,370,992,100,910,810,610,76
w II roku0,670,220,000,820,430,210,060,14
w III roku0,480,280,570,500,131,000,80
w IV roku0,340,230,110,200,490,68
w V roku0,580,200,230,100,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,4613,61
absolwenci z roku 20159,0411,66
absolwenci z roku 20169,8311,68
absolwenci z roku 20177,049,09
absolwenci z roku 20183,395,76
absolwenci z roku 20192,886,53
absolwenci z roku 20204,197,13
absolwenci z roku 20213,886,27
absolwenci z roku 20221,923,34
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,0%55,2%2,6%
abs. z roku 201568,6%62,1%2,5%
abs. z roku 201668,0%61,2%0,0%
abs. z roku 201775,7%68,8%3,7%
abs. z roku 201894,1%82,5%2,0%
abs. z roku 201995,8%79,2%6,3%
abs. z roku 202082,4%70,6%5,9%
abs. z roku 202178,3%67,1%4,5%
abs. z roku 202279,8%73,2%6,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca48,0%54,4%59,2%60,3%77,8%73,9%67,9%64,5%64,6%
umowa o pracę38,6%48,5%48,9%51,2%67,6%59,6%55,6%49,3%53,5%
samo­zatrudnienie2,3%1,4%0,0%3,0%0,3%4,4%4,2%3,1%2,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 656 zł2 094 zł2 268 zł2 814 zł2 559 zł2 837 zł3 802 zł3 460 zł4 074 zł
w II roku2 364 zł2 802 zł3 314 zł3 571 zł3 335 zł3 919 zł4 984 zł5 306 zł
w III roku3 082 zł3 682 zł3 847 zł4 569 zł3 871 zł4 693 zł5 880 zł
w IV roku3 751 zł4 094 zł4 061 zł5 137 zł4 391 zł5 768 zł
w V roku4 414 zł4 600 zł4 290 zł6 049 zł5 474 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 874 zł2 158 zł2 432 zł2 991 zł2 889 zł3 160 zł3 972 zł3 618 zł4 440 zł
w II roku2 441 zł2 883 zł3 220 zł3 719 zł3 358 zł4 020 zł5 014 zł5 436 zł
w III roku3 328 zł3 802 zł3 858 zł4 629 zł3 949 zł4 758 zł5 994 zł
w IV roku3 948 zł4 126 zł4 060 zł5 111 zł4 379 zł5 748 zł
w V roku4 565 zł4 659 zł4 369 zł6 057 zł5 423 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,590,650,660,580,600,730,570,61
w II roku0,640,740,870,780,710,760,880,79
w III roku0,810,900,920,930,740,830,92
w IV roku0,940,920,910,960,740,90
w V roku1,020,980,851,040,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Inżynieria bezpieczeństwa pracy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności