aplikacja Matura google play app store

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014881
rok 2015900
rok 2016675
rok 2017687
rok 2018636
rok 2019746
rok 2020555
rok 2021523
Liczba absolwentów
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,2%
absolwenci z roku 201672,0%
absolwenci z roku 201772,5%
absolwenci z roku 201870,8%
absolwenci z roku 201964,8%
absolwenci z roku 202060,7%
absolwenci z roku 202158,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,3%51,8%
absolwenci z roku 201669,8%58,8%
absolwenci z roku 201769,3%60,4%
absolwenci z roku 201869,2%55,2%
absolwenci z roku 201961,5%46,0%
absolwenci z roku 202057,7%36,5%
absolwenci z roku 202155,1%14,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,7%7,2%4,3%2,8%2,9%2,1%3,4%1,7%
w II roku5,9%5,5%3,2%3,2%2,5%2,7%2,5%
w III roku5,5%4,2%2,9%2,8%2,9%2,3%
w IV roku3,1%2,8%1,5%3,2%1,6%
w V roku1,8%2,1%1,6%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,600,690,540,420,580,410,730,25
w II roku0,610,610,520,560,480,520,52
w III roku0,710,660,530,610,530,43
w IV roku0,530,430,290,690,31
w V roku0,370,370,290,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,0811,63
absolwenci z roku 20158,4411,77
absolwenci z roku 20167,9010,86
absolwenci z roku 20177,119,37
absolwenci z roku 20186,227,59
absolwenci z roku 20196,457,67
absolwenci z roku 20204,815,74
absolwenci z roku 20213,213,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201469,9%59,4%3,9%
abs. z roku 201570,3%60,7%5,4%
abs. z roku 201670,7%59,8%3,9%
abs. z roku 201770,7%65,5%4,7%
abs. z roku 201874,9%70,3%4,9%
abs. z roku 201975,7%70,5%5,0%
abs. z roku 202080,1%74,3%8,1%
abs. z roku 202182,0%77,4%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca56,3%55,6%54,5%61,6%66,6%66,9%69,6%76,0%
umowa o pracę47,9%47,3%46,0%55,2%61,8%62,2%65,1%71,3%
samo­zatrudnienie3,1%3,8%2,5%3,7%3,8%3,9%6,2%8,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 304 zł2 264 zł2 357 zł2 791 zł3 490 zł3 843 zł4 308 zł4 745 zł
w II roku2 719 zł2 842 zł3 025 zł3 444 zł4 103 zł4 471 zł5 052 zł
w III roku3 344 zł3 510 zł3 919 zł4 385 zł4 697 zł5 229 zł
w IV roku3 951 zł4 176 zł4 599 zł5 004 zł5 364 zł
w V roku4 530 zł4 819 zł5 186 zł5 662 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 450 zł2 439 zł2 543 zł2 863 zł3 541 zł3 923 zł4 450 zł4 761 zł
w II roku2 835 zł2 929 zł3 088 zł3 529 zł4 163 zł4 555 zł5 041 zł
w III roku3 401 zł3 607 zł3 902 zł4 395 zł4 695 zł5 230 zł
w IV roku3 939 zł4 161 zł4 571 zł4 999 zł5 320 zł
w V roku4 496 zł4 798 zł5 177 zł5 553 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,660,620,610,680,790,820,850,85
w II roku0,750,740,730,780,870,890,90
w III roku0,870,860,890,920,920,94
w IV roku0,970,950,980,980,96
w V roku1,041,021,031,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności