aplikacja Matura google play app store

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20143 723
rok 20154 860
rok 20165 230
rok 20175 392
rok 20184 570
rok 20194 396
rok 20204 259
rok 20214 051
Liczba absolwentów
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201568,4%
absolwenci z roku 201668,9%
absolwenci z roku 201769,6%
absolwenci z roku 201866,7%
absolwenci z roku 201967,7%
absolwenci z roku 202070,2%
absolwenci z roku 202165,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201565,8%52,3%
absolwenci z roku 201666,8%53,2%
absolwenci z roku 201767,1%52,3%
absolwenci z roku 201864,8%50,8%
absolwenci z roku 201965,5%49,5%
absolwenci z roku 202067,5%43,5%
absolwenci z roku 202161,6%0,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,0%9,2%7,7%6,0%4,8%4,8%4,8%3,8%
w II roku7,4%6,3%5,5%4,3%4,1%3,9%3,2%
w III roku8,8%8,1%7,2%7,5%7,3%5,7%
w IV roku6,4%6,4%6,2%7,2%5,2%
w V roku4,4%5,5%5,5%4,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,770,830,800,750,750,780,700,53
w II roku0,640,670,700,620,620,590,57
w III roku0,921,031,071,141,040,87
w IV roku0,840,940,941,010,79
w V roku0,660,840,770,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,7814,99
absolwenci z roku 201510,1413,64
absolwenci z roku 20169,4712,65
absolwenci z roku 20179,6012,59
absolwenci z roku 20188,3810,80
absolwenci z roku 20198,089,82
absolwenci z roku 20206,016,99
absolwenci z roku 20212,433,19
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,3%49,7%3,6%
abs. z roku 201565,4%53,9%3,5%
abs. z roku 201667,4%56,5%3,4%
abs. z roku 201768,2%59,3%3,4%
abs. z roku 201870,8%61,7%4,0%
abs. z roku 201967,8%58,2%3,3%
abs. z roku 202069,4%58,8%3,8%
abs. z roku 202169,7%59,8%3,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca47,6%50,1%52,7%54,6%57,6%54,6%55,4%56,5%
umowa o pracę38,5%41,0%44,2%46,6%50,3%47,6%47,8%49,2%
samo­zatrudnienie2,4%2,3%2,3%2,4%2,7%2,2%2,7%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 865 zł1 988 zł2 145 zł2 428 zł2 779 zł2 913 zł3 128 zł3 580 zł
w II roku2 251 zł2 435 zł2 600 zł2 929 zł3 326 zł3 444 zł3 868 zł
w III roku2 630 zł2 823 zł3 055 zł3 364 zł3 669 zł4 051 zł
w IV roku3 111 zł3 376 zł3 561 zł3 811 zł4 385 zł
w V roku3 591 zł3 857 zł3 959 zł4 447 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 100 zł2 199 zł2 335 zł2 582 zł2 981 zł3 152 zł3 403 zł3 847 zł
w II roku2 431 zł2 600 zł2 755 zł3 097 zł3 511 zł3 643 zł4 135 zł
w III roku2 807 zł2 959 zł3 183 zł3 530 zł3 880 zł4 268 zł
w IV roku3 201 zł3 445 zł3 669 zł3 945 zł4 514 zł
w V roku3 643 zł3 908 zł4 038 zł4 516 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,520,540,550,590,630,610,600,62
w II roku0,600,630,630,660,700,670,67
w III roku0,670,680,690,710,710,71
w IV roku0,750,760,760,740,76
w V roku0,810,810,770,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności