aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia fizyczne, środowisko - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20147 306
rok 20157 207
rok 20166 161
rok 20175 508
rok 20184 573
rok 20194 250
rok 20203 647
rok 20213 638
rok 20223 225
Liczba absolwentów
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,0%
absolwenci z roku 201686,1%
absolwenci z roku 201784,5%
absolwenci z roku 201886,3%
absolwenci z roku 201985,7%
absolwenci z roku 202086,2%
absolwenci z roku 202185,5%
absolwenci z roku 202283,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,3%68,6%
absolwenci z roku 201683,0%68,5%
absolwenci z roku 201782,5%66,9%
absolwenci z roku 201883,8%68,9%
absolwenci z roku 201983,0%67,3%
absolwenci z roku 202083,9%65,6%
absolwenci z roku 202183,0%56,3%
absolwenci z roku 202280,6%17,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,9%3,8%3,2%2,6%2,1%1,9%2,1%1,5%1,5%
w II roku4,9%4,1%3,7%2,8%2,4%2,5%2,1%1,7%
w III roku7,5%5,9%4,9%4,2%4,5%3,2%3,1%
w IV roku4,3%3,5%3,3%3,9%2,8%2,3%
w V roku2,9%3,0%3,2%2,5%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,400,390,390,390,370,370,300,28
w II roku0,510,510,530,480,460,450,380,35
w III roku1,000,940,920,920,810,620,66
w IV roku0,720,710,700,780,570,48
w V roku0,560,650,600,520,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,2922,67
absolwenci z roku 201516,7320,75
absolwenci z roku 201616,1519,73
absolwenci z roku 201714,3217,69
absolwenci z roku 201814,7718,47
absolwenci z roku 201914,2417,53
absolwenci z roku 202013,7215,95
absolwenci z roku 202111,5113,02
absolwenci z roku 20225,706,51
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,4%24,1%2,8%
abs. z roku 201537,7%27,6%2,6%
abs. z roku 201638,4%29,0%2,9%
abs. z roku 201745,2%35,5%2,8%
abs. z roku 201846,4%35,4%2,9%
abs. z roku 201946,1%33,9%2,9%
abs. z roku 202044,8%33,6%2,7%
abs. z roku 202145,8%35,8%3,0%
abs. z roku 202246,3%35,9%2,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca21,8%24,7%25,8%31,5%31,5%31,6%29,3%31,5%32,8%
umowa o pracę16,0%18,5%19,7%25,0%25,1%24,6%23,4%25,7%26,6%
samo­zatrudnienie1,9%2,0%2,1%2,1%2,1%2,2%2,1%2,1%2,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 534 zł1 630 zł1 926 zł2 065 zł2 346 zł2 493 zł2 490 zł2 909 zł3 333 zł
w II roku1 878 zł2 088 zł2 327 zł2 659 zł2 887 zł3 061 zł3 357 zł3 853 zł
w III roku2 476 zł2 792 zł3 189 zł3 528 zł3 756 zł4 191 zł4 793 zł
w IV roku3 162 zł3 563 zł3 912 zł4 185 zł4 696 zł5 380 zł
w V roku3 817 zł4 165 zł4 482 zł4 987 zł5 692 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 775 zł1 901 zł2 175 zł2 344 zł2 571 zł2 811 zł2 883 zł3 247 zł3 790 zł
w II roku2 115 zł2 320 zł2 615 zł2 920 zł3 175 zł3 358 zł3 669 zł4 224 zł
w III roku2 696 zł2 979 zł3 387 zł3 692 zł3 971 zł4 434 zł5 063 zł
w IV roku3 299 zł3 672 zł4 062 zł4 317 zł4 845 zł5 586 zł
w V roku3 909 zł4 265 zł4 590 zł5 105 zł5 847 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,410,430,480,470,510,500,460,490,50
w II roku0,490,520,540,570,580,560,560,57
w III roku0,610,650,690,710,700,700,71
w IV roku0,740,780,800,780,790,80
w V roku0,830,840,840,840,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności