aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia fizyczne, środowisko - Polska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20147 246
rok 20157 166
rok 20166 112
rok 20175 476
rok 20184 527
rok 20194 222
rok 20203 759
rok 20213 704
Liczba absolwentów
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,0%
absolwenci z roku 201686,1%
absolwenci z roku 201784,5%
absolwenci z roku 201886,0%
absolwenci z roku 201985,5%
absolwenci z roku 202085,9%
absolwenci z roku 202184,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,3%68,5%
absolwenci z roku 201683,0%68,5%
absolwenci z roku 201782,5%66,8%
absolwenci z roku 201883,6%67,2%
absolwenci z roku 201982,9%64,5%
absolwenci z roku 202083,5%57,5%
absolwenci z roku 202181,6%18,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,9%3,8%3,2%2,6%2,2%1,9%2,2%1,5%
w II roku4,9%4,1%3,7%2,8%2,5%2,5%2,1%
w III roku7,5%5,9%4,9%4,2%4,5%3,2%
w IV roku4,4%3,5%3,4%4,0%2,8%
w V roku2,9%3,0%3,3%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,400,390,390,400,370,360,30
w II roku0,510,510,530,480,470,450,37
w III roku1,010,950,910,920,810,63
w IV roku0,730,710,700,780,58
w V roku0,570,640,600,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,3022,68
absolwenci z roku 201516,8020,81
absolwenci z roku 201616,1819,80
absolwenci z roku 201714,3917,76
absolwenci z roku 201814,2017,53
absolwenci z roku 201913,4016,29
absolwenci z roku 202011,7313,41
absolwenci z roku 20215,766,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,5%24,1%2,8%
abs. z roku 201537,7%27,6%2,7%
abs. z roku 201638,3%29,0%2,9%
abs. z roku 201745,0%35,3%2,8%
abs. z roku 201846,8%35,6%2,9%
abs. z roku 201945,9%33,7%2,8%
abs. z roku 202045,3%34,0%2,9%
abs. z roku 202146,4%36,3%3,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca21,8%24,7%25,8%31,4%31,7%31,4%29,6%32,0%
umowa o pracę16,1%18,5%19,6%24,9%25,3%24,4%23,6%26,2%
samo­zatrudnienie1,9%2,0%2,1%2,1%2,1%2,2%2,2%2,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 543 zł1 623 zł1 905 zł2 066 zł2 319 zł2 490 zł2 473 zł2 915 zł
w II roku1 882 zł2 081 zł2 305 zł2 657 zł2 862 zł3 053 zł3 365 zł
w III roku2 461 zł2 775 zł3 174 zł3 522 zł3 735 zł4 178 zł
w IV roku3 152 zł3 545 zł3 902 zł4 175 zł4 682 zł
w V roku3 816 zł4 145 zł4 467 zł4 970 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 787 zł1 899 zł2 151 zł2 349 zł2 552 zł2 807 zł2 864 zł3 249 zł
w II roku2 129 zł2 310 zł2 595 zł2 923 zł3 154 zł3 347 zł3 674 zł
w III roku2 683 zł2 961 zł3 375 zł3 689 zł3 947 zł4 409 zł
w IV roku3 287 zł3 655 zł4 053 zł4 305 zł4 818 zł
w V roku3 906 zł4 246 zł4 577 zł5 092 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy fizyczne, środowisko, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,420,430,470,470,500,500,450,48
w II roku0,480,520,540,570,580,560,56
w III roku0,610,650,690,710,700,70
w IV roku0,730,770,790,780,79
w V roku0,830,840,840,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
fizyczne, środowisko (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności